Nieuws

'EHealth is een belangrijke aanvulling'

'EHealth is een belangrijke aanvulling'

Miranda den Ouden is al 28 jaar wijkverpleegkundige, waarvan 2,5 jaar bij Santé Partners, maar ze vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Haar hart ligt nog altijd bij de zorg, dus zocht ze naar een nieuwe rol binnen de wijkverpleging. Na het volgen van een loopbaantraining wist ze het: ze wilde gaan werken met Virtuele thuiszorg (EHealth) hulpmiddelen.

Automatisch glucose meten levert veel op!

Automatisch glucose meten levert veel op!

Meneer Jansen (79) is een echte levensgenieter. Hij rijdt nog altijd auto en gaat graag dagjes uit. Een paar maanden geleden voelde hij zich niet helemaal in orde, maar hij wist zelf niet goed waardoor het kwam.

Santé Partners ondertekent Brabants Manifest

Santé Partners ondertekent Brabants Manifest

De ouderenzorg staat voor goede en betaalbare zorg. Om dat zo te houden, moeten we ons blijven ontwikkelen.

Langer thuis wonen met Zelfstandig Thuis

Langer thuis wonen met Zelfstandig Thuis

Santé Partners rolt het nieuwe zorgconcept Zelfstandig Thuis uit naar meer gemeenten. Mensen ontvangen een breed pakket van zorg, welzijn en dienstverlening thuis met het Volledig Pakket Thuis. Dit is volledig op maat afgestemd op de cliënt. Zo zorgen we er samen voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Start Immuuntherapie Thuis

Start Immuuntherapie Thuis

De eerste immuuntherapie behandeling bij oncologische patiënten thuis in de Bommelerwaard is een feit!

De professional aan het stuur

De professional aan het stuur

Santé Partners wil zeggenschap bevorderen onder haar eigen professionals. Wat betekent dit precies voor de organisatie en wat zijn de voordelen hiervan? In een gesprek tussen Anne-Marie Laeven, bestuurder, en Wilhelmien Hak-Beelen, verzorgende IG en eerstverantwoordelijke van haar woongroep, worden deze vragen besproken.

Santé Partners zet professionals aan het stuur

Santé Partners zet professionals aan het stuur

Professionals bij Santé Partners krijgen op verschillende niveaus de mogelijkheid om daadwerkelijk mee te sturen en beslissen over hun werk. “We schaffen de VVAR/PAR af en maken de stap naar échte zeggenschap.” aldus Anne-Marie Laeven, voorzitter Raad van Bestuur.

Meer inzet EHealth Thuis

Meer inzet EHealth Thuis

Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, moeten we onze zorg slimmer en efficiënter organiseren en het werk makkelijker maken. EHealth Thuis is eén van de manieren waarop we dit doen. Samen met de cliënt zetten we steeds meer slimme middelen in die bijdragen aan gezondheid en zelfstandigheid en het mogelijk maakt om langer thuis te wonen. Hierdoor wordt niet alleen de professional maar ook de mantelzorger ondersteund in zijn werkzaamheden.

Opening nieuw regiokantoor in Nieuwegein

Opening nieuw regiokantoor in Nieuwegein

Vanaf 3 april 2023 gaan verschillende afdelingen van Santé Partners samen onder één dak op een nieuwe locatie in Nieuwegein. 11 april volgt een feestelijke opening van dit kantoor, wat ook een ontmoetingsplek wordt voor collega's van Santé Partners in de regio Utrecht.

Behandelwensen en -grenzen van cliënten centraal

Behandelwensen en -grenzen van cliënten centraal

Al jaren werken zorgorganisaties samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Door een subsidie kan deze aanpak nu breed in de Gelderse Vallei worden ingevoerd. Santé Partners wil samen met aangesloten zorgorganisaties een zelfde werkwijze ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van cliënten centraal staan. Daarmee kunnen we samen nog beter zorg en behandeling op maat aanbieden.

Startsein bouw woon-zorggebied Zaltbommel

Startsein bouw woon-zorggebied Zaltbommel

Woensdag 25 januari werd symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van een toekomstig woon- en zorggebied in Zaltbommel. Bestuurder Jef Mol was hierbij aanwezig. Onderdeel van het project is de realisatie van 54 zorgappartementen (gebouw C). Jef Mol: 'Op deze locatie kunnen straks mensen met een zeer intensieve verpleegzorgvraag wonen. Bazalt Wonen werkt samen met Santé Partners aan de woonzorgopgave voor Zaltbommel en omgeving. “De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. We vinden het dan ook geweldig dat dit plan woonruimte biedt voor mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben. We willen de komende periode samen met BrabantZorg en partners als de gemeente, JBZ, Habion en natuurlijk Bazalt Wonen werken aan een goed woon-zorgconcept voor de hele gemeente. Daarin kijken we samen wie welke ondersteuning het beste kan bieden op welke plaats. Goede samenwerking dus zodat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ondersteuning en zorg toegankelijk houden voor de inwoners.'

Een zorg minder: Santé Partners met alle zorgverzekeraars voor wijkverpleging gecontracteerd voor 2023

Een zorg minder: Santé Partners met alle zorgverzekeraars voor wijkverpleging gecontracteerd voor 2023

Graag berichten wij u dat we met alle zorgverzekeraars een contract hebben kunnen sluiten voor 2023. Dat betekent dat wij de zorg die wij in de wijkverpleging indiceren ook rechtstreeks in rekening kunnen brengen bij de zorgverzekeraar.

Ouderenzorg in Noordoost-Brabant gaat samen voor duurzaam

Ouderenzorg in Noordoost-Brabant gaat samen voor duurzaam

Samenwerkingsverband VVT Noordoost-Brabant ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Op 19 december 2022 hebben 12 bestuurders van het samenwerkingsverband VVT Noordoost-Brabant hun handtekening gezet onder een akkoord dat de zorg duurzamer en milieubewuster maakt. Het is uniek dat ouderenzorg organisaties zich op zo’n grote schaal in één regio samen inzetten voor verduurzaming. Dankzij de krachtenbundeling kunnen ze de regio binnen een paar jaar groener en duurzamer maken.

Afscheid voorzitter Cliëntenraad

Afscheid voorzitter Cliëntenraad

Gerry van der Donk neemt afscheid als voorzitter van de Cliëntenraad. Na acht jaren vol bevlogenheid voorzitter te zijn geweest van de cliëntenraad van Santé Partners, neemt Gerry van de Donk afscheid. Ze had graag haar voorzitterschap nog voortgezet maar vanwege gezondheidsredenen moest zij deze keuze maken. Gerry werkte vanaf 2014 bij rechtsvoorganger STMR als voorzitter van de Cliëntenraad. Ze was betrokken bij de fusie tussen Vitras en STMR en bleef na de fusie aan als voorzitter van de Cliëntenraad van Santé Partners. We danken Gerry zeer voor haar grote bijdrage in al die jaren en wensen haar alle goeds en sterkte toe.

Zorgversterkers; samenwerken in de regio Utrecht

Zorgversterkers; samenwerken in de regio Utrecht

Santé Partners is trotse deelnemer van de Zorgversterkers. Samen werken we aan een gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in de hele regio Utrecht.

We horen graag uw mening!

We horen graag uw mening!

Wij doen in november en december 2022 onderzoek naar hoe onze cliënten en hun vertegenwoordigers onze zorg en ondersteuning ervaren. Het is een digitaal onderzoek waarvoor we u (onze cliënten en/of uw vertegenwoordiger) een uitnodiging per mail sturen voor het invullen van een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 a 10 minuten. Fijn als u ons wilt helpen. Door het delen van uw ervaringen helpt u ons om onze zorg en ondersteuning te verbeteren. Bedankt voor uw medewerking!

Santé Partners sluit zich aan bij IVVU

Santé Partners sluit zich aan bij IVVU

Met ingang van 1 november sluiten wij ons als organisatie aan bij de IVVU. De IVVU is een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden van kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin. Collectief uitgangspunt van de leden is het realiseren van (gespecialiseerde) zorg, ondersteuning en dienstverlening, die aansluit op de vraag en wensen van de cliënten.

Investeer nu in de wijkverpleging van morgen

Investeer nu in de wijkverpleging van morgen

De toekomst van de zorg is thuis. In de eigen omgeving herstellen mensen sneller. Goede zorg thuis staat of valt met deskundige wijkverpleging. Maar is die wijkverpleegkundige er straks nog wel? De wijkzorg staat onder enorme druk. Daarom luiden wij, 20 zorgorganisaties, de noodklok. De toekomst van de wijkverpleging staat op het spel!

Santé Partners gaat nachtzorg aanbieden in Hospice De Samaritaan Bommelerwaard Zaltbommel

Santé Partners gaat nachtzorg aanbieden in Hospice De Samaritaan Bommelerwaard Zaltbommel

Woensdag 22 juni tekenden Kor Wijngaarden, voorzitter van het Hospice en Paul ten Bergen, manager zorg bij Santé Partners een samenwerkingsovereenkomst voor het bieden van professionele zorg door Santé Partners aan gasten van het Hospice. Naar verwachting wordt het Hospice De Samaritaan in Zaltbommel op 1 januari 2023 opgeleverd en kan Santé Partners vanaf dat moment zorg en ondersteuning bieden aan gasten in de laatste fase van hun leven.

Jaarverslag Santé Partners online

Jaarverslag Santé Partners online

Santé Partners mocht in 2021 met 3.218 waardevolle collega's 6.700 cliënten zorg en ondersteuning thuis, dichtbij in de wijk en in onze woonlocaties bieden.

Start gezamenlijke aanpak woonzorgopgave Rivierenland

Start gezamenlijke aanpak woonzorgopgave Rivierenland

Op maandag 13 juni vond in De Pluk in Geldermalsen de eerste regionale bijeenkomst Rivierenland plaats vanuit de taskforce Wonen en Zorg. Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Anne-Marie Laeven-de Boer (Santé Partners), ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg voor Rivierenland, gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek met gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraar, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties over de woonzorgopgave in de regio Rivierenland voor de komende jaren. Deze bijeenkomst is een eerste stap om de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven te bekijken, elkaar te leren kennen, elkaar te vinden en om daadwerkelijk meer actiegericht aan de slag te gaan met elkaar.

Santé Partners aan de slag met nieuw zorgconcept: Zelfstandig Thuis

Santé Partners aan de slag met nieuw zorgconcept: Zelfstandig Thuis

Santé Partners heeft een nieuw zorgconcept ontwikkelt: Zelfstandig Thuis. Hiermee kunnen mensen met een Wlz indicatie zelfstandig thuis blijven wonen. We kijken samen met de cliënt en zijn/haar naasten wat belangrijk is voor het welbevinden van de cliënt en hoe we dit op een goede manier, in de eigen vertrouwde omgeving, kunnen regelen. Hierbij kijken we altijd eerst naar wat de cliënt zelf nog kan of kan leren. Hiermee wordt de zelfstandigheid gestimuleerd en zo lang mogelijk behouden.

Item op EenVandaag over compensatie regelingen Wijkverpleging

Item op EenVandaag over compensatie regelingen Wijkverpleging

Gisteren (10 mei) was er op EenVandaag aandacht voor de brandbrief die Santé Partners samen met andere zorginstellingen stuurde naar Actiz over de compensatieregelingen Corona voor de Wijkverpleging.

Appèl voor compensatie regelingen Corona Wijkverpleging - 10 mei op EenVandaag

Appèl voor compensatie regelingen Corona Wijkverpleging - 10 mei op EenVandaag

Vanavond (10 mei) besteedt EenVandaag in haar uitzending op TV om 18.15 uur aandacht aan de brandbrief die we mede namens Santé Partners hebben gestuurd over de Wijkverpleging.

STMR en Vitras zijn nu Santé Partners

STMR en Vitras zijn nu Santé Partners

In januari 2018 zijn de zorgorganisaties STMR en Vitras gefuseerd. Nu nemen we afscheid van de namen STMR en Vitras en gaan we samen verder onder één naam: Santé Partners.

'Oh wat fijn dat jullie langskomen, jullie zijn allemaal zo leuk'

'Oh wat fijn dat jullie langskomen, jullie zijn allemaal zo leuk'

We geven een indruk van het werk in de wijkverpleging en het ontmoetingscentrum.

Dagbesteding Sociëteit de Boulevard voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geborgd

Dagbesteding Sociëteit de Boulevard voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geborgd

Santé Partners neemt dagbesteding Sociëteit de Boulevard van Warande in Zeist over. Santé Partners gaat deze activiteiten voortzetten vanuit haar ontmoetingscentra in samenhang met de bestaande dienstverlening binnen de gemeente Zeist. “We vinden het belangrijk dat deze dagbesteding behouden blijft voor inwoners van Zeist.

Extra appartementen voor mensen met dementie

Extra appartementen voor mensen met dementie

Afgelopen week zijn de Vaste Burcht en de Eigenwaard officieel heropend na een flinke verbouwing. Het aantal appartementen voor mensen met dementie is verdubbeld. Hiermee kan Santé Partners aan de toenemende vraag voldoen naar woningen voor ouderen met dementie.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop