Gespecialiseerde Verpleging

Santé Partners biedt cliënten tijdelijk of langdurig gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking, zoals COPD/astma, hartfalen of dementie. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg van onze gespecialiseerd verpleegkundigen en bij sommige aandoeningen verpleegkundig specialisten maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook cliënten die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

Wat bieden we aan?

Santé Partners biedt gespecialiseerd verpleegkundige zorg op de volgende gebieden:

Met onze aanpak willen we de kracht van cliënten versterken door hen meer eigen regie over het dagelijks leven te geven. Ook willen we hiermee betere afstemming en samenhang in het zorgaanbod bereiken. Zo neemt de zelfredzaamheid toe, wordt het informele netwerk beter betrokken en voorkomen we onnodige ziekenhuisopnamen.

In het belang van de cliënt hebben onze professionals sterke partnerschappen opgebouwd met ziekenhuizen en zorgverleners in de buurt. Zo bieden we niet alleen elementaire basiszorg, maar ook ziekenhuisverplaatste zorg of complexe ketenzorg.

Bekijk hier aanvullende informatie over de verschillende disciplines binnen onze Gespecialiseerde Verpleging.

Onze werkwijze

Zodra de gespecialiseerd verpleegkundige een verwijzing heeft ontvangen wordt er door hem/haar een afspraak gemaakt bij de cliënt thuis. Tijdens dit eerste bezoek vindt een brede anamnese plaats. De cliënt en/of mantelzorger wordt sterk betrokken bij het plan van aanpak. We maken duidelijke afspraken over de aard en duur van de zorg. Tijdens de zorgperiode leggen we activiteiten vast in een digitaal dossier, bespreken regelmatig de zorg en stellen bij als dat nodig is.

Ook bekijken we samen of we mensen vanuit de directe omgeving kunnen betrekken bij de ondersteuning. De professionals van Santé Partners coördineren de zorg. Is de situatie van de cliënt stabiel, dan ronden we de zorgverlening en samenwerking af. Na afloop van het zorgtraject evalueren we de resultaten en de kwaliteit van zorg met de verwijzer, de cliënt en/of mantelzorger(s).

Contact

Als verwijzer kunt u contact opnemen via de verwijzerslijn van Santé Partners of Zorgdomein. In geval u niet bekend bent met de verwijzerslijn neemt u dan contact met ons op via 0900 - 84 33.

Gerelateerde pagina's

Onze disciplines Gespecialiseerde Verpleging

Onze disciplines Gespecialiseerde Verpleging

Al onze gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beschikken over een gespecialiseerde opleiding, ruime ervaring en brede kennis en vaardigheden. Ze geven instructie, advies, begeleiding en gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan de cliënt en mantelzorger(s) en waar nodig bieden ze ondersteuning aan (wijk)verpleegkundigen, de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

Wonen

Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop