Sociaal Domein en Jeugdgezondheidszorg

Santé Partners is een professionele, flexibele en betrouwbare partner op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Samen met u als verwijzer en andere partners realiseren we voor cliënten slimme oplossingen die bijdragen aan een gezonde en inclusieve leefomgeving.

Thuis in het Sociaal Domein

De professionals van Santé Partners zijn thuis in het Sociaal Domein en de Jeugdgezondheidszorg. We komen achter de voordeur bij gezinnen die een kindje verwachten of net hebben gekregen, bij inwoners die niet vanzelfsprekend meedoen vanwege een beperking of omdat zij in armoede verkeren, tot aan onze ouderen die nog thuis wonen en daar steeds meer ondersteuning bij nodig hebben. We zijn er voor hen met onze vakkennis, jarenlange werkervaring en ambitie die in ons DNA zit. Onze professionals denken ‘out of the box’ en komen proactief met verbetervoorstellen die moeten leiden tot preventieve oplossingen en duurzame samenwerkingen. Santé Partners investeert in haar medewerkers en in kwaliteit van onze dienstverlening. Onze lat ligt hoog.

Wat bieden we aan?

Vanuit Santé Partners bieden we binnen het Sociaal Domein en de Jeugdgezondheidszorg de volgende diensten aan:

 • Consultatiebureaus: Vanuit de consultatiebureaus volgen we de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar en bieden opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers.
 • Wijkteams Jeugd: de teams van jeugd- en gezinswerkers fungeren voor vrijwel alle ondersteunings- hulp- en zorgvragen in het kader van de Jeugdwet en bieden vrij toegankelijke ondersteuning voor een beperkte periode. 
 • Algemeen Maatschappelijk Werk: In één of meer gesprekken helpen we cliënten hun vraag helder te krijgen en probleem aan te pakken.
 • School Maatschappelijk Werk: Vanuit onze aanwezigheid op basis- en middelbare scholen begeleiden we leerlingen met lichte en complexe problemen.
 • Groepswerk: Met groepswerk ondersteunen we inwoners in de leeftijd van 7 tot 100 jaar op collectieve wijze en aan de hand van trainingen/workshops bij veel voorkomende hulpvragen/thema’s.
 • Begeleiding thuis: De professionele en gecertificeerde begeleiders thuis van Santé Partners helpen cliënten stap voor stap en in de thuissituatie weer structuur in hun leven te krijgen.
 • Sociaal Raadslieden Werk: We geven vooral kwetsbare inwoners informatie, (juridisch) advies en ondersteuning bij vragen over onder andere arbeid, scheiding, uitkeringen, voorzieningen, toeslagen, belastingen, schulden en beslag. 
 • Welzijnswerk: Welzijnswerk is gericht op het bevorderen van welzijn van mensen. Het doel is om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen, de lokale samenleving vorm te geven en mensen (weer) deel te laten nemen aan de samenleving. We zijn er ook voor mensen die opnieuw balans willen vinden en meedoen. 
 • Ontmoetings- en Dagactiviteitencentra: We ondersteunen, adviseren en begeleiden mensen (met dementie) en hun mantelzorgers. Dit met als hoofddoel dat mensen niet in een sociaal isolement raken, contact hebben met elkaar en anderen, de zorg kunnen delen en daardoor zo lang mogelijk (samen) thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast is het tijdig signaleren van overbelasting van de mantelzorger(s) en daarop zo adequaat mogelijk inspelen een net zo belangrijk doel.
Wat bieden we aan?

Onze werkwijze

Santé Partners werkt vanuit de volgende speerpunten binnen het Sociaal Domein en de Jeugdgezondheidszorg:

 • Preventie: gaat ook over het bevorderen van een gezonde leefstijl om ziekte in de toekomst te voorkomen. Van focus op ziekte naar focus op gezondheid. Leefstijlinterventies om erger te voorkomen staan hoog op de agenda van gemeenten en zorgverzekeraars voor de komende jaren om zwaardere zorg tegen te gaan. Santé Partners wil en kan als belangrijke speler met een lokale kleur een bijdrage leveren.
 • Gemakkelijk op- en afschalen: We investeren verder in integrale dienstverlening zorg- en welzijn. Hierdoor kunnen we naadloos op- en afschalen binnen onze organisatie. Dit werkt efficiënter en overzichtelijker. De cliënt krijgt niet te maken met extra wachttijden en te veel nieuwe gezichten. Onze medewerkers worden geschoold in klantgericht denken en integrale zorg- en dienstverlening.
 • Samenwerking: Een goede samenwerking met ketenpartners is essentieel. Hierdoor worden cliënten sneller en beter geholpen. We willen verder inzetten op het versterken van de samenwerking met alle ketenpartners en op behouden van de samenwerking waar die al intensief en prettig verloopt. Intern zullen we de samenwerking tussen de verschillende disciplines zorg en welzijn nog extra aanhalen. Vanuit onze visie op integrale dienstverlening waar onze klanten profijt van hebben.
 • Methodisch en planmatig werken: We gaan door met de ingezette koers om methodisch en planmatig te werken. Denk hierbij aan het werken met de classificatie methode van Omaha, hiermee wordt de hulpvraag overzichtelijk in kaart gebracht met aandacht voor alle levensdomeinen. Alle medewerkers zijn geschoold in oplossingsgericht begeleiden en versterken van het eigen netwerk en zet deze aanpak in.
 • Wachtlijsten minimaliseren: het is belangrijk dat cliënten zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ons streven is en blijft dat de cliënt de zorg en ondersteuning kan ontvangen zonder tussenkomst van een wachtlijst.
Onze werkwijze

Contact

De hulp die we vanuit Santé Partners per gemeente bieden, kan verschillend zijn. Op het werkgebied kaartje kunt u zien in welke gemeente we jeugd en volwassenen kunnen ondersteunen bij het gezond en blij opgroeien en als het tegenzit in het leven.

Voor intercollegiaal overleg binnen de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, bel 088-0017742. Dit nummer is alleen bedoeld voor zorgprofessionals werkend met kinderen en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 14:00 uur t/m 17:00 uur. Zorg dat er vooraf toestemming is voor overleg.

Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij het reguliere nummer bellen: 0900-8433

We helpen - hoe dan ook
De professionals onderhouden goede contacten in uw woonplaats met andere welzijnsorganisaties. Mochten we de (type) dienstverlening niet bieden in uw gemeente kunnen we u altijd in contact brengen met de juiste ondersteuning voor uw cliënt.

Gerelateerde pagina's

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

Gespecialiseerde Verpleging

Gespecialiseerde Verpleging

Santé Partners biedt cliënten tijdelijk of langdurig gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking, zoals COPD/astma, hartfalen of dementie. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg van onze gespecialiseerd verpleegkundigen en bij sommige aandoeningen verpleegkundig specialisten maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook cliënten die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

Wonen

Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop