Organisatie en bestuur

De dagelijkse leiding van Santé Partners is in handen van een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zorgt er samen met het Managementteam voor dat de organisatie als geheel goed functioneert. De bestuurders leggen hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Samen sterk!

Governance en verantwoord bestuur

Santé Partners vindt professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Het thema governance en verantwoord bestuur en toezicht heeft onze aandacht. Santé Partners werkt daarom volgens de richtlijnen van de Governance code zorg. Deze code is een bundeling van breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is bedoeld voor professionalisering van bestuur en toezicht en het samenspel tussen beide. De Governance code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel eigen reflectie als voor de beoordeling door anderen. Vanzelfsprekend geldt dat Santé Partners daarnaast voldoet aan de wet- en regelgeving rond onderwerpen zoals kwaliteit, veiligheid, privacy, medezeggenschap, jaarverslaggeving en mededinging.

Raad van Bestuur

Anne-Marie Laeven (voorzitter) en Jef Mol (lid) zijn als Raad van Bestuur (RvB) eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Santé Partners. Dit houdt onder meer in dat de RvB verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de behaalde resultaten. Daarnaast is de RvB ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. De raad legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Bij de vervulling van zijn taak richt de RvB zich op het belang van de organisatie en alle partijen die hierbij betrokken zijn. Daarbij houden zij rekening met het feit dat Santé Partners een organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

Contact
De Raad van Bestuur is bereikbaar via raadvanbestuur@santepartners.nl.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Santé Partners.

Contact
De raad van toezicht is bereikbaar via raadvantoezicht@santepartners.nl.

 

Leden Raad van Toezicht

Van v.l.n.r.: Ellen Arp, Ronald Buijs, Guus van Montfort, Marten Kroese, Monique Zandbergen.

 

ANBI

De dochterstichtingen van Stichting Santé Partners (Stichting Santé Zorg en Stichting Santé Sociaal Domein) zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”