De zorg ging dag en nacht door

Jaren lang zorgde Wil van der Horst thuis voor haar man die heel lang gezondheidsproblemen had. Ze zorgde met liefde voor haar man, maar de mantelzorg werd steeds zwaarder. Tegenwoordig biedt Santé Partners Zorgbemiddeling om de mantelzorgtaak te verlichten.

Al sinds 1980 had Godfried van der Horst problemen met zijn hart, na een zwaar hartinfarct, waarbij hij twee metalen hartkleppen kreeg. Maar na 2020 zorgde een optelsom van corona, longontstekingen, hartfalen en wonden aan zijn benen ervoor dat hij steeds meer achteruitging. Wil: “Hij werd heel angstig en kon niet meer alleen thuis zijn. Dan ga je niet meer fijn weg. Soms kwam onze zoon een middagje, zodat ik even naar de kapper of de pedicure kon. Maar verder ging voor mij de zorg dag en nacht door.”

Geregel en gedoe

De praktische kant van de verzorging, zoals wondverzorging en trombosespuiten zetten, vond Wil nog niet eens het zwaarst. “Veel zwaarder was het dat ik continu moest opletten of alles wel goed ging. Dat was namelijk niet altijd zo, helaas. Dan was er bijvoorbeeld een misverstand tussen het ziekenhuis en de wijkverpleging over het gebruik van de spuiten of waren medicijnen niet op tijd geleverd bij de apotheek. Al dat geregel en gedoe was heel frustrerend.” 

Tot het eind

Op het laatst werd de verzorging voor Wil echt te zwaar. De laatste
drie maanden van Godfrieds leven woonden ze daarom bij hun zoon
en schoondochter in huis. Ze kregen daarbij ondersteuning van de wijkverplegingmedewerkers Team Tiel Hennepe. “Godfried wilde absoluut niet naar een verpleeghuis,” zegt Wil, “dus ik ben heel blij dat we tot het eind zelf voor hem hebben kunnen zorgen.”

Alles op alles

“Dat zien we vaak,” zegt Rianne Nieuwhoff-Kok van Santé Partners
Zorgbemiddeling, “dat de familie alles op alles zet zodat iemand
thuis kan blijven. Het is heel fijn dat meneer en mevrouw bij hun zoon en schoondochter terechtkonden. Anders had er met spoed een plek
in een verpleeghuis of woonzorgcentrum geregeld moeten worden.
Dat lukt op zo korte termijn niet altijd binnen de eigen regio.”

Nadenken over later

Voor een passende oplossing is het belangrijk om tijdig het gesprek
aan te gaan. “Dan kunnen we vooraf bedenken wat er nodig is op het
moment dat het voor mevrouw niet meer te doen is, rekening houdend
met hun wensen. Zo’n gesprek is niet altijd gemakkelijk, wel steeds
belangrijker. Er zijn bijvoorbeeld woonzorgcentra waar echtparen samen terechtkunnen, daar hadden ze eens een kijkje kunnen nemen. Dat had wellicht wat rust gegeven.”

Hulp vragen

Eind 2022 overleed Godfried. Terugkijkend op de laatste jaren beseft
Wil pas hoe zwaar die zijn geweest. “Als je er middenin zit, ga je gewoon
door. Los van het grote gemis, voelt het nu heel leeg. Alsof ik op mijn
82ste een heel nieuw leven moet opbouwen.” Achteraf beseft Wil dat
ze wel erg veel op haar schouders heeft genomen. “Het huis, de tuin,
de verzorging van Godfried – ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik had best om hulp mogen vragen. Maar zolang ik het zelf kon, deed ik dat. Met en uit liefde.”

Zorgbemiddeling in 2 regio’s

Zorgbemiddeling van Santé Partners is nu alleen nog beschikbaar in de regio’s Rivierenland en Bommelerwaard. Deze afdeling verzorgt het
wachtlijstbeheer voor woonzorglocaties in die regio’s. Mensen die nu al thuis zorg ontvangen (bij voorkeur vanuit de Wet langdurige zorg),
kunnen contact opnemen, ook als ze alleen willen weten wat de opties zijn voor de toekomst.

Meer weten?

Bel 0900 – 8433. Kies in het keuzemenu voor optie 2. Of meld je aan via santepartners.nl/contact. Je kunt ook vragen om een gesprek via beeldbellen. Dat maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld kinderen bij het gesprek te betrekken.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop