Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt proactief de gemeenschappelijke belangen van cliënten en mantelzorgers. De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van Santé Partners over onderwerpen die de cliënt direct of indirect raken.

Leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • Gerry van der Donk, voorzitter.
  • Wim Tienstra.
  • Arie van der Giessen.
  • Wilma Kooiman.
  • Eveline Brand.
  • Gea Delfsma.

Contact
De Cliëntenraad is bereikbaar via cliëntenraad@santepartners.nl.

Wil je een bijdrage leveren binnen de Cliëntenraad? Geef je op!

Heb je directe ervaring en/of betrokkenheid met de zorg en ondersteuning van Santé Partners en is lidmaatschap van de Cliëntenraad iets voor jou informeer via cliëntenraad@santepartners.nl naar eventuele vacatures.

Jaarplan Cliëntenraad

Het werk van de Cliëntenraad heeft een wettelijke basis: in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de instelling van een Cliëntenraad geregeld. In deze wet zijn ook de rechten van een Cliëntenraad vastgelegd.

Santé Partners is een organisatie met een aantrekkelijk en omvangrijk dienstenpakket. Voor de Cliëntenraad des te meer reden om in contact te zijn en blijven met alle cliënten. In het jaarplan beschrijft de CR de besproken onderwerpen en de uitgebrachte adviezen.

Download bijlages

CR Jaarplan 2022
contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop