Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

Wat bieden we aan?

Vanuit Santé Partners bieden we binnen verschillende gemeenten in ons werkgebied twee typen woonvormen aan voor cliënten. Het gaat om de volgende woonvormen:

  1. Wonen met dementie: Voor mensen met dementie voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is, hebben we speciale woonvormen ontwikkeld. In deze woonvormen wonen mensen met zorgprofiel 5 en 7 met behandeling.
  2. Wonen met zorg en services: We hebben eigentijdse woonlocaties waar het aangenaam wonen is met de mogelijkheid van zorg en ondersteuning dichtbij. In deze locaties wonen mensen die zorg ontvangen vanuit de zorgverzekeringswet of vanuit de Wet Langdurige Zorg.

 

Onze werkwijze

Welzijn is levensgeluk

Bij ons voelen bewoners zich vrij en veilig. We bieden ondersteuning
en zorg waar nodig, passend bij wat een bewoner belangrijk vindt en bij het leven dat iemand leidde voordat hij of zij bij ons kwam wonen. We zien onze woonzorglocaties als een woning en als een thuissituatie. Een gevoel van huiselijkheid hoort daarbij. We organiseren activiteiten die aansluiten bij de leefwereld en interesse van bewoners. Elkaar ontmoeten en het voorkomen of verminderen van eenzaamheid draagt bij aan een fijn leven. Er is tevens op diverse manieren aandacht voor zingeving. Er is aandacht voor het welzijn van bewoners. Welzijn is levensgeluk en bestaat ook uit die kleine lichtpuntjes in het dagelijks leven, geborgenheid en nabijheid van familie en medewerkers.

Binnen de woonvormen werken we vanuit de volgende speerpunten:

  • We streven naar een zo goed mogelijk participatie van familie en naasten. We betrekken hen zoveel mogelijk en familie voelt zich gehoord. Zij helpen mee in de zorg of bij activiteiten indien door hen gewenst.
  • Bewoners laten we zelf keuzes maken waar dat mogelijk is én wij respecteren deze keuzes. Iedereen heeft recht op eigen regie. Daarbij beperken we (in het kader van de Wet Zorg en dwang) zoveel mogelijk onvrijwillige zorg en zoeken naar alternatieven voor een veilige omgeving.
  • We denken na over zorginnovatie ofwel vernieuwing om bewoners beter te kunnen ondersteunen en medewerkers te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zo kan bijvoorbeeld technologie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

 

 

Onze werkwijze

Informatie of inschrijven

Wonen met dementie

Als uw cliënt in een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie wilt wonen, dan is er een zorgindicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig, te weten een ZZP 5- of 7-indicatie. Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan de cliënt of mantelzorger deze aanvragen. Voor het aanmelden van een cliënt voor één van onze woonvormen en/of hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ kunt u bellen met zorgbemiddeling (0900-8433, keuze 2) of het formulier voor klantbemiddeling invullen.

Klik hier voor een overzicht van al onze woonlocaties voor mensen met dementie.

Wonen met zorg en services

Als uw cliënt in een van onze beschutte woonlocaties met zorg en services wilt wonen, is er een indicatie nodig. Deze indicatie geeft het CIZ. Als een cliënt nog geen indicatie heeft, kan onze zorgbemiddeling helpen bij de aanvraag (0900-8433, keuze 2). De bewoners van deze locaties ontvangen zorg vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg.

Klik hier voor een overzicht van al onze woonlocaties met zorg en services.

Kwaliteitsplan 2024

Jaarlijks maken we als onderdeel Wonen & Behandeling van Santé Partners, vanuit het kwaliteitskader, het kwaliteitsplan. Hierin beschrijven we onze speerpunten voor onze woonlocaties voor het komende jaar.

Kwaliteitsverslag Wonen 2022

Santé Partners scoort op cliënttevredenheid voor Wonen en Behandeling een 8.2 als gemiddeld cijfer (boven landelijk gemiddelde). We zijn ontzettend trots dat we als medewerkers, vrijwilligers, familie en cliënten samen in een coronajaar de kwaliteit van zorg hoog konden houden. Het welzijn en levensgeluk van onze cliënten was daarbij ons uitgangspunt. In het kwaliteitsverslag 2022 kun je lezen hoe we invulling gaven aan wat we wilden bereiken in dat jaar.

Download bijlages

Gerelateerde pagina's

Woonlocaties voor mensen met dementie

Woonlocaties voor mensen met dementie

Zelfstandig wonen is een groot goed. Maar met dementie is thuis wonen soms geen optie meer. Vanwege persoonlijke veiligheid of omdat meer zorg nodig is dan familie en hulpverleners thuis kunnen bieden. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, bieden wij kleinschalige woonzorglocaties.

Woonlocaties met zorg en services

Woonlocaties met zorg en services

Aangenaam en veilig wonen in een huurappartement met de mogelijkheid van zorg en dienstverlening dichtbij? Het kan! Je huurt je eigen appartement en kan gebruik maken van verschillende services, zoals maaltijden, personenalarmering en zorg aan huis. Zo kan je zelfstandig blijven wonen.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop