Samen vormen we
Santé Partners

 

Over Santé Partners

Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als dé samenwerkingspartner
in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij, in de lokale omgeving.
Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren we de kracht van
mensen en dragen we bij aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed
van positieve gezondheid.

 

LEER MEER OVER ONZE VISIE & MISSIE

Onze kernwaarden

We geven

vertrouwen

We nemen

verantwoordelijkheid

We bieden

vrijheid

We maken

verbinding

Positieve gezondheid

 

Uw kwaliteit van leven en uw zelfstandigheid vinden wij heel belangrijk bij Santé Partners. Daar ondersteunen wij u graag bij en dat doen wij vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid leggen wij het accent op de mens zelf en niet op de ziekte, problemen of beperkingen. Je gezond voelen omvat immers veel meer en gaat niet alleen om niet ziek zijn, of geen lichamelijke of geestelijke klachten hebben. Een goede balans vinden tussen dingen die plezier en energie geven en dingen die minder goed gaan, maken het leven leuk(er) en aangenaam.
Zelf regie houden over het eigen leven en de gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Wij helpen u en uw mantelzorgers om uw veerkracht, balans en eigen regie te versterken. Voor ons staat voorop dat wij willen bijdragen aan uw kwaliteit van leven.

Ook de Positieve Gezondheid van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Wij geloven dat als zij goed in hun vel zitten dit van positieve invloed is op de zorg- en hulpverlening aan u.

Werkgebied

Nieuws

Wijzigingen in de Raad van Toezicht van Santé Partners

Met ingang van 1 juli jl. zijn Diny Koreman en Jan Roelofs teruggetreden na hun jarenlange inzet voor de Raad van Toezicht van STMR en...
Read More

Santé Partners en De Kernen breiden woonzorglocaties De Vaste Burcht en De Eigenwaard uit

Op 8 juli jl. hebben Santé Partners en Woonstichting De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend…
Read More

SMARTER BUILDINGS: slimme gebouwen voor nog betere zorg

Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft...
Read More

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187