Start spraakgestuurd rapporteren

Een nieuwe functie van Attendi binnen cliëntdossiers (ONS Nedap) stelt ons in staat om cliëntrapportages niet meer te typen, maar in plaats daarvan in te spreken. Wat je zegt, wordt omgezet naar tekst. Dit scheelt tijd, zorgt voor betere rapportages en meer openheid.

We zijn er trots op dat we bij de koploperorganisaties horen die als eerste starten met spraakgestuurd rapporteren in ONS.

Hoe werkt het?
We kunnen straks met het cliëntdossier in ONS praten via de mobiele telefoon. Dit betekent dat we rapporten niet meer hoeven te typen, maar in kunnen spreken. De tekst die verschijnt nadat deze ingesproken is, zal leestekens bevatten en er is altijd de mogelijkheid om deze aan te passen of aan te vullen. Bovendien herkent het systeem automatisch veel medische termen en afkortingen.

Dit vermindert de hoeveelheid administratief werk van onze zorgmedewerkers en kan veel tijd besparen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor zorg die gericht is op de cliënt. Bovendien leidt dit tot betere rapportages  en meer openheid richting onze cliënten, omdat er direct ingesproken kan worden. Er zijn dus veel voordelen aan verbonden.

Start pilot en verdere uitrol
Maandag 4 december is het zover en starten we met een pilot spraakgestuurd rapporteren. Ruim 100 collega’s in 4 wijkzorgteams van Santé Partners zullen de nieuwe functie gaan testen.

Na deze testperiode introduceren we vanaf februari 2024 stapsgewijs het spraakgestuurd rapporteren bij alle wijkverplegingsteams die rapporteren binnen Santé Partners. Het uiteindelijke doel is om alle collega’s die rapporteren de kans te geven om gebruik te maken van deze spraakgestuurde methode.

Een mooie stap richting de toekomst!

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop