Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld. Maar het is niet helemaal uit te sluiten dat bepaalde informatie toch onjuist blijkt te zijn. Er kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website vermeld is. Santé Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige informatie, noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan en/of informatie van deze website en/of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Santé Partners.

Databescherming
Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy
Alle persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt. Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens en privacy rechten staan in de privacyverklaring van Santé Partners.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen via de website geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Santé Partners toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens tijdelijk op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden. Bij het (online) solliciteren geeft de bezoeker Santé Partners toestemming om persoonlijke gegevens te bewaren. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.

Cookies
Voor meer informatie verwijzen we je naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop