Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

Wat bieden we aan?

Vanuit de wijkverpleging bieden we het volgende aan:

  • Informatie, voorlichting, instructie of advies, zowel preventief als oplossingsgericht.
  • (Gespecialiseerde) verpleging of verzorging. Zorg aan het bed van laag- tot hoogcomplexe zorg en begeleiding bij functieverlies.
  • Coördinatie van zorg. In geval van meerdere professionele en/of informele hulp en in ketenaanpak.
  • Schakel tussen zorg en welzijn. Toeleiding naar passende zorg, overbruggingshulp bij wachttijd.
  • Vernieuwen van zorg. Gezondheidswinst voor cliënten via innovatieve diensten en producten, zoals apps en groepscursussen.

Onze werkwijze

Zodra de wijkverpleegkundige u als verwijzer heeft gesproken over de klantcasus, plant de verpleegkundige een bezoek in bij de cliënt thuis. Tijdens dit eerste bezoek vindt een brede anamnese plaats. De cliënt en/of mantelzorger wordt sterk betrokken bij het plan van aanpak. We maken duidelijke afspraken over de aard en duur van de zorg. Tijdens de zorgperiode leggen we activiteiten vast in een digitaal dossier, bespreken regelmatig de zorg en stellen bij als dat nodig is.

Ook bekijken we samen of we mensen vanuit de directe omgeving kunnen betrekken bij de ondersteuning. De professionals van Santé Partners coördineren de zorg. Is de situatie van de cliënt stabiel, dan ronden we de zorgverlening en samenwerking af. Na afloop van het zorgtraject evalueren we de resultaten en de kwaliteit van zorg met u en de cliënt en/of mantelzorger(s).

Onze werkwijze

Contact

Als verwijzer kunt u contact opnemen via de verwijzerslijn van Santé Partners of Zorgdomein. In geval u niet bekend bent met de verwijzerslijn neemt u dan contact met ons op via 0900 - 84 33.

Gerelateerde pagina's

Gespecialiseerde Verpleging

Gespecialiseerde Verpleging

Santé Partners biedt cliënten tijdelijk of langdurig gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking, zoals COPD/astma, hartfalen of dementie. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg van onze gespecialiseerd verpleegkundigen en bij sommige aandoeningen verpleegkundig specialisten maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook cliënten die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Santé Partners is een professionele, flexibele en betrouwbare partner op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Samen met u als verwijzer en andere partners realiseren we voor cliënten slimme oplossingen die bijdragen aan een gezonde en inclusieve leefomgeving.

Wonen

Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop