Gespecialiseerde verpleging

Als je chronisch of ernstig ziek bent, verandert er veel. We begrijpen dat je ondanks je ziekte een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven wil blijven leiden in je vertrouwde thuissituatie. De gespecialiseerde verpleegkundigen van Santé Partners bieden thuis de zorg die je nodig hebt. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld eerder naar huis vanuit het ziekenhuis.

Onze werkwijze

Binnen Santé Partners werken gespecialiseerde verpleegkundigen die specifiek zijn opgeleid om jou de juiste zorg te bieden. Zij zijn gespecialiseerd in oncologie (kanker), palliatieve zorg (ongeneeslijke ziekte), neurologische aandoeningen (beroerte, parkinson, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, niet-aangeboren hersenletsel, hersentumor en dwarslaesie), complexe wonden en longziekten. Een gespecialiseerd verpleegkundige geeft naast de zorg ondersteuning, advies en begeleiding over jouw ziekte, voeding, medicijnen, bijwerkingen en hulpmiddelen. Ook geeft de gespecialiseerd verpleegkundige advies aan mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. De gespecialiseerd verpleegkundige werkt nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige.

Ook werken binnen Santé Partners gespecialiseerd verpleegkundigen die bij jou thuis specifieke technische handelingen verrichten. Zij helpen bijvoorbeeld bij het plaatsen van een verblijfskatheter, beademing, drainage, buikvliesdialyse, verneveling, het inbrengen van een sonde, het toedienen van medicatie, zwachtelen of zalven.

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Santé Partners bieden de juiste zorg die aansluit bij jouw situatie.

Veelgestelde Vragen

Gespecialiseerde Verpleging thuis kan op twee manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van je situatie. Namelijk of je, naast de Gespecialiseerde Verpleging, een indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). Woon je in een WLZ-instelling van Santé Partners? Dan kun je Gespecialiseerde Verpleging bij ons aanvragen. Woon je in een Wlz-instelling (niet van Santé Partners) of heb je een volledig pakket thuis (vpt) en heb je een OAS of raamovereenkomst met de instelling? Dan kun je bij ons de Gespecialiseerde Verpleging aanvragen. Heb je een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Modulair Pakket Thuis (MPT) dan kun je Gespecialiseerde Verpleging uit je reguliere budget/MPT financieren. Heb je te weinig budget ruimte? Dan is extra budget mogelijk. Heb je vragen, neem dan contact op met onze klantenservice via 0900 - 84 33. Zij kunnen je adviseren en op weg helpen.

Er is geen verwijzing nodig van een specialist/huisarts of andere zorgverlener. Je kunt direct contact met ons opnemen.

Meestal zijn er geen wachttijden voor deze ondersteuning. Neem voor actuele informatie contact op met de Klantenservice van Santé Partners via 0900 - 84 33.

Typen ondersteuning Gespecialiseerde Verpleging

Wondverpleging

Wondverpleging

De meeste wonden genezen vanzelf. Maar soms gebeurt dat niet bijvoorbeeld bij een open been, wonden bij diabetes, doorligplekken of andere wonden. De wondverpleegkundige biedt professionele wondzorg bij je thuis. Deze zorg is gericht op het genezen van de wond(en) én op het in de toekomst voorkomen van complexe wonden.
Lees meer
Neurologie verpleging

Neurologie verpleging

Heb jij, of iemand voor wie je zorgt, een beroerte gehad of een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS, een hersentumor of een dwarslaesie, en heb je behoefte aan advies of ondersteuning? De neurologieverpleegkundige biedt begeleiding, advies en ondersteuning voor jou én jouw omgeving.
Lees meer
Begeleiding bij longziekten

Begeleiding bij longziekten

Heb je of degene voor wie je zorgt een chronische longziekte, zoals astma of COPD, longemfyseem of chronische bronchitis, en heb je behoefte aan advies of ondersteuning? De longverpleegkundige biedt jou en jouw omgeving begeleiding, advies, ondersteuning en gespecialiseerde verpleegkundige zorg.
Lees meer
Oncologie verpleging

Oncologie verpleging

De confrontatie met kanker is voor jou en jouw naasten een zeer ingrijpende gebeurtenis. Zowel lichamelijk als mentaal krijg je veel te verwerken: een periode vol emoties en onzekerheden. Je kunt allerlei praktische problemen en onzekerheden ervaren, bijvoorbeeld rond behandelmogelijkheden en vooruitzichten, vermoeidheid en pijn, medicijngebruik en uiterlijke veranderingen zoals haaruitval. Maar ook vragen over zingeving, leven en dood spelen in deze periode een grote rol. De oncologieverpleegkundige begeleidt en ondersteunt jou en jouw naasten in de thuissituatie.
Lees meer
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij een uitbehandelde vorm van kanker, een andere ziekte zoals COPD, hartfalen, ALS of dementie. Als je ongeneeslijk ziek bent, komt er veel op je af. Na de eerste schok volgt voor jou en jouw omgeving een periode waarin je moet leren omgaan met het besef dat je niet meer beter wordt. Naast emoties zoals angst en machteloosheid, krijg je mogelijk lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid. De verpleegkundige palliatieve zorg biedt zorg aan huis en is er voor je in de laatste fase van je leven. Jouw kwaliteit van leven staat centraal.
Lees meer
Verpleegtechnische zorg

Verpleegtechnische zorg

Veel verpleegtechnische zorg kan thuis plaatsvinden, bijvoorbeeld medicatie toediening via een infuus. Op die manier hoef je minder vaak naar het ziekenhuis of is een eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk.
Lees meer

Hoe verloopt het aanmelden?

Stap 1

Meld je aan

Neem contact met ons op via 0900 – 84 33 of het contactformulier. Jouw situatie en vraag staat centraal en we gaan vertrouwelijk met je informatie om. Wij helpen eventueel met jouw indicatie/verwijzing.

Stap 2

Intake professional

We kijken met welke professional we jou in jouw woonplaats in contact kunnen brengen. De professional doet een eerste intake.

Stap 3

Opstellen Plan

De professional stelt met jou een plan op. Dit kan op locatie of thuis. We kijken hierbij naar wat je zelf kunt, hoe je omgeving kan helpen en wat wij gaan doen.

Stap 4

We starten het zorg- of hulptraject

Dit is over het algemeen kort en soms lang(er). Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We bespreken regelmatig de zorg of hulp met jou.

Ervaringsverhalen

Johan heeft COPD en blijft zo lang mogelijk thuis

Johan heeft COPD en blijft zo lang mogelijk thuis

Johan (69) kreeg slecht nieuws van de longarts: hij heeft COPD in een vergevorderd stadium. Maar hij wil niets liever dan thuis blijven wonen.

Suus (68): ‘Dankzij het TTV-team had ik minder het gevoel dat ik ziek was’

Suus (68): ‘Dankzij het TTV-team had ik minder het gevoel dat ik ziek was’

“Dit voorjaar ging het mis met mij: een bobbel in mijn lies. Het bleek kanker te zijn met uitzaaiingen. Ik kreeg chemo en bestralingen en moest daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis. Een zware periode. Natuurlijk ben ik heel blij met alle zorg die ik kreeg. Het personeel was ook fantastisch. Maar die klinische omgeving vond ik erg confronterend. Ik was altijd heel blij als we weer thuis waren.” 

Goede zorg aan huis

Goede zorg aan huis

Sumarsiena (69) heeft de longziekte COPD, waardoor ze vaak benauwd en moe is. Fijn dus dat longverpleegkundige Linda bij haar op huisbezoek komt.

Agnes krijgt immunotherapie aan huis

Agnes krijgt immunotherapie aan huis

Agnes Brugman was de eerste cliënt van Santé Partners die immunotherapie-aan-huis kreeg. De eerste keer was best spannend, maar door het warme contact met verpleegkundige Carlijn Jongbloets, had ze er alle vertrouwen in.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop