Palliatieve zorg

Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij een uitbehandelde vorm van kanker, een andere ziekte zoals COPD, hartfalen, ALS of dementie. Als je ongeneeslijk ziek bent, komt er veel op je af. Na de eerste schok volgt voor jou en jouw omgeving een periode waarin je moet leren omgaan met het besef dat je niet meer beter wordt. Naast emoties zoals angst en machteloosheid, krijg je mogelijk lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid. De verpleegkundige palliatieve zorg biedt zorg aan huis en is er voor je in de laatste fase van je leven. Jouw kwaliteit van leven staat centraal.

Onze werkwijze

De gespecialiseerd verpleegkundige bezoekt je regelmatig thuis. Je hebt een vast aanspreekpunt, wat een gerust gevoel kan geven. De gespecialiseerd verpleegkundige ondersteunt je bij lichamelijke klachten en medicatie en adviseert de mantelzorger(s). Ook besteedt de verpleegkundige aandacht aan je levensverhaal, wat belangrijk is in je leven en de emoties die je ervaart van de ziekte. Er is veel contact met de huisarts en het ziekenhuis.

Veelgestelde Vragen

Gespecialiseerde Verpleging thuis kan op twee manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van je situatie. Namelijk of je, naast de Gespecialiseerde Verpleging, een indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). Woon je in een WLZ-instelling van Santé Partners? Dan kun je Gespecialiseerde Verpleging bij ons aanvragen. Woon je in een Wlz-instelling (niet van Santé Partners) of heb je een volledig pakket thuis (vpt) en heb je een OAS of raamovereenkomst met de instelling? Dan kun je bij ons de Gespecialiseerde Verpleging aanvragen. Heb je een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Modulair Pakket Thuis (MPT) dan kun je Gespecialiseerde Verpleging uit je reguliere budget/MPT financieren. Heb je te weinig budget ruimte? Dan is extra budget mogelijk. Heb je vragen, neem dan contact op met onze klantenservice via 0900 - 84 33. Zij kunnen je adviseren en op weg helpen.

Er is geen verwijzing nodig van een specialist/huisarts of andere zorgverlener. Je kunt direct contact met ons opnemen.

Meestal zijn er geen wachttijden voor deze ondersteuning. Neem voor actuele informatie contact op met de Klantenservice van Santé Partners via 0900 - 84 33.

Gerelateerde pagina's

Palliatieve zorg in 4 fases

Palliatieve zorg in 4 fases

Als je ongeneeslijk ziek bent, dan gaat zorg over comfort. Hoe breng je je laatste maanden of jaren zo prettig mogelijk door? Els van Kemenade, verpleegkundige, vertelt over de begeleiding die zij geeft.

Hoe verloopt het aanmelden?

Stap 1

Meld je aan

Neem contact met ons op via 0900 – 84 33 of het contactformulier. Jouw situatie en vraag staat centraal en we gaan vertrouwelijk met je informatie om. Wij helpen eventueel met jouw indicatie/verwijzing.

Stap 2

Intake professional

We kijken met welke professional we jou in jouw woonplaats in contact kunnen brengen. De professional doet een eerste intake.

Stap 3

Opstellen Plan

De professional stelt met jou een plan op. Dit kan op locatie of thuis. We kijken hierbij naar wat je zelf kunt, hoe je omgeving kan helpen en wat wij gaan doen.

Stap 4

We starten het zorg- of hulptraject

Dit is over het algemeen kort en soms lang(er). Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We bespreken regelmatig de zorg of hulp met jou.

Ervaringsverhalen

Palliatieve zorg in 4 fases

Palliatieve zorg in 4 fases

Als je ongeneeslijk ziek bent, dan gaat zorg over comfort. Hoe breng je je laatste maanden of jaren zo prettig mogelijk door? Els van Kemenade, verpleegkundige, vertelt over de begeleiding die zij geeft.

Geestelijke verzorging: Aandacht in de laatste levensfase

Geestelijke verzorging: Aandacht in de laatste levensfase

Hoe neem je afscheid van het leven en van je naasten op je sterfbed? Hoe kijk je terug op je leven? Lotte Plessen, geestelijk verzorger bij Santé Partners, is er voor mensen in de laatste fase van het leven.

De waakmand helpt bij het afscheid nemen

De waakmand helpt bij het afscheid nemen

In een waakmand vinden naasten van een stervende artikelen die hen kunnen steunen bij het waken. Op woonlocatie De Eigenwaard voor mensen met dementie in Rossum is de mand goed gevuld.

Gerelateerde Diensten

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

Gespecialiseerde verpleging

Gespecialiseerde verpleging

Als je chronisch of ernstig ziek bent, verandert er veel. We begrijpen dat je ondanks je ziekte een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven wil blijven leiden in je vertrouwde thuissituatie. De gespecialiseerde verpleegkundigen van Santé Partners bieden thuis de zorg die je nodig hebt. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld eerder naar huis vanuit het ziekenhuis.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop