Neurologie verpleging

Heb jij, of iemand voor wie je zorgt, een beroerte gehad of een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS, een hersentumor of een dwarslaesie, en heb je behoefte aan advies of ondersteuning? De neurologieverpleegkundige biedt begeleiding, advies en ondersteuning voor jou én jouw omgeving.

Onze werkwijze

Het hebben van een neurologische aandoening betekent vaak een (grote) belasting voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving. Dit kan veel vragen oproepen. De neurologieverpleegkundige kijkt tijdens een huisbezoek samen met jou en jouw naaste(n) naar de zorgproblemen die uit de neurologische aandoening kunnen ontstaan en zoekt met je naar mogelijke oplossingen. De neurologieverpleegkundige schakelt andere hulpverleners voor je in en voert overleg met je huisarts of behandelend neuroloog. Indien nodig schakelen we ergotherapie in om passende hulpmiddelen te regelen via thuiszorgwinkel en/of WMO.

Sommige gevolgen van een neurologische aandoening of ziektebeeld zijn duidelijk zichtbaar. Soms zijn de gevolgen niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld bij veranderingen in het denken, de communicatie of het gedrag. Dit kan veel impact hebben op de cliënt én op de naasten. De gespecialiseerd neurologieverpleegkundige biedt ondersteuning bij het accepteren en omgaan met deze gevolgen.

Veelgestelde Vragen

Gespecialiseerde Verpleging thuis kan op twee manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van je situatie. Namelijk of je, naast de Gespecialiseerde Verpleging, een indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz). Woon je in een WLZ-instelling van Santé Partners? Dan kun je Gespecialiseerde Verpleging bij ons aanvragen. Woon je in een Wlz-instelling (niet van Santé Partners) of heb je een volledig pakket thuis (vpt) en heb je een OAS of raamovereenkomst met de instelling? Dan kun je bij ons de Gespecialiseerde Verpleging aanvragen. Heb je een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Modulair Pakket Thuis (MPT) dan kun je Gespecialiseerde Verpleging uit je reguliere budget/MPT financieren. Heb je te weinig budget ruimte? Dan is extra budget mogelijk. Heb je vragen, neem dan contact op met onze klantenservice via 0900 - 84 33. Zij kunnen je adviseren en op weg helpen.

Er is geen verwijzing nodig van een specialist/huisarts of andere zorgverlener. Je kunt direct contact met ons opnemen.

Meestal zijn er geen wachttijden voor deze ondersteuning. Neem voor actuele informatie contact op met de Klantenservice van Santé Partners via 0900 - 84 33.

Hoe verloopt het aanmelden?

Stap 1

Meld je aan

Neem contact met ons op via 0900 – 84 33 of het contactformulier. Jouw situatie en vraag staat centraal en we gaan vertrouwelijk met je informatie om. Wij helpen eventueel met jouw indicatie/verwijzing.

Stap 2

Intake professional

We kijken met welke professional we jou in jouw woonplaats in contact kunnen brengen. De professional doet een eerste intake.

Stap 3

Opstellen Plan

De professional stelt met jou een plan op. Dit kan op locatie of thuis. We kijken hierbij naar wat je zelf kunt, hoe je omgeving kan helpen en wat wij gaan doen.

Stap 4

We starten het zorg- of hulptraject

Dit is over het algemeen kort en soms lang(er). Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We bespreken regelmatig de zorg of hulp met jou.

Ervaringsverhalen

Jan van Noort heeft Parkinson

Jan van Noort heeft Parkinson

‘De diagnose Parkinson was een dreun. Ik wist dat er iets aan de hand was, maar had nooit aan Parkinson gedacht. In mijn werk als projectleider bij een groot ingenieursbureau kon ik het tempo niet goed bijhouden. Thuis had ik geen puf meer om te schilderen en klussen. Het hoort erbij, dacht ik. Ik werkte fulltime, ben mantelzorger van mijn vrouw die MS heeft. Geen wonder dat ik moe ben.'

Gerelateerde Diensten

Gespecialiseerde verpleging

Gespecialiseerde verpleging

Als je chronisch of ernstig ziek bent, verandert er veel. We begrijpen dat je ondanks je ziekte een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven wil blijven leiden in je vertrouwde thuissituatie. De gespecialiseerde verpleegkundigen van Santé Partners bieden thuis de zorg die je nodig hebt. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld eerder naar huis vanuit het ziekenhuis.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop