Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

Onze werkwijze

Soms ben je met informatie, advies of hulpmiddelen al geholpen. Of je hebt bijvoorbeeld hulp of begeleiding nodig bij zaken als aankleden, steunkousen aandoen of douchen. We moedigen je aan hierin zo veel mogelijk op eigen kracht te doen. Ook kan het zijn dat je je door jouw ziekte in een zeer onzekere en emotionele situatie bevindt. Samen met jou proberen we daar dan zoveel mogelijk grip op te krijgen. Laat jouw omgeving en zorgverleners op tijd weten wat je belangrijk vindt, wat je wel en niet wilt. Je kunt lichamelijke klachten krijgen die van invloed zijn op hoe je je voelt en wat je wel of niet kunt. Vaak is aan die klachten iets te doen. De verzorgenden en verpleegkundigen werken nauw samen met jouw huisarts, het ziekenhuis en verzorgingshuis in jouw buurt.

Veelgestelde Vragen

Wanneer je wijkverpleging ontvangt op basis van een indicatie binnen de zorgverzekeringswet wordt deze door je ziektekostenverzekering vergoed en is er geen eigen bijdrage voor je van toepassing.

Voor wijkverpleging heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heb je al wel (intensief) contact met de huisarts. Wil je wijkverpleging ontvangen? Dan kun je zelf contact opnemen met Santé Partners. Je kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die je thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft je medische zorg. Bijvoorbeeld jouw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met je wat je zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Je zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt je om de zorg te regelen. Samen met jouw mantelzorger(s) en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Hoe verloopt het aanmelden?

Stap 1

Meld je aan

Neem contact met ons op via 0900 – 84 33 of het contactformulier. Jouw situatie en vraag staat centraal en we gaan vertrouwelijk met je informatie om. Wij helpen eventueel met jouw indicatie/verwijzing.

Stap 2

Intake professional

We kijken met welke professional we jou in jouw woonplaats in contact kunnen brengen. De professional doet een eerste intake.

Stap 3

Opstellen Plan

De professional stelt met jou een plan op. Dit kan op locatie of thuis. We kijken hierbij naar wat je zelf kunt, hoe je omgeving kan helpen en wat wij gaan doen.

Stap 4

We starten het zorg- of hulptraject

Dit is over het algemeen kort en soms lang(er). Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We bespreken regelmatig de zorg of hulp met jou.

Ervaringsverhalen

Steunkousen aantrekken:  Dát doe ik tegenwoordig zelf !

Steunkousen aantrekken: Dát doe ik tegenwoordig zelf !

Zelf leren hoe je je steunkousen aan moet doen? Jazeker! Want dat levert je meer zelfstandigheid op en minder wachten. En de wijkverpleging heeft daardoor weer meer tijd voor cliënten met extra zorgbehoeftes. Wijkverpleegkundige Martijn Grooten legt uit hoe dit in de praktijk door zijn team wordt aangepakt.

Gerelateerde Diensten

Gespecialiseerde verpleging

Gespecialiseerde verpleging

Als je chronisch of ernstig ziek bent, verandert er veel. We begrijpen dat je ondanks je ziekte een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven wil blijven leiden in je vertrouwde thuissituatie. De gespecialiseerde verpleegkundigen van Santé Partners bieden thuis de zorg die je nodig hebt. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld eerder naar huis vanuit het ziekenhuis.

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis

Lukt het je niet goed om grip te krijgen op je leven? Onze thuisbegeleiders komen bij je thuis en kijken en lopen met je mee. Zo krijgen ze een duidelijk beeld waar je in vastloopt en de mogelijke oplossingen. Ze helpen je huishouden, de opvoeding, je administratie, je geldzaken, je relaties of je indeling van de dag op orde te krijgen. Op een manier die bij jou past.

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning

Zorg je voor jouw partner, ouder(s), familielid, vriend of vriendin met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk)? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. In Nederland zijn er al ruim 4 miljoen mensen die mantelzorg bieden. Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar soms kan deze taak ook (te) zwaar worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een langdurige ziekte, bij iemand die lijdt aan geheugenverlies of als de relatie verandert.

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Zorg je regelmatig voor iemand die ernstig vergeetachtig is of dementie heeft, moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont en/of veel zorg nodig heeft? Soms valt die zorg zwaar. Onze ontmoetings- en dagactiviteitencentra zijn er voor jou en je naasten. Ze bieden structuur en een fijne en gezellige dag onder professionele begeleiding. Als mantelzorgers vind je er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop