Casemanager dementie

Dementie begint aanvankelijk onopgemerkt. Iets waar men het hoofd bij moet houden, kost meer inspanning. Naast geheugenproblemen kunnen ook gedragsproblemen of karakterveranderingen een signaal van dementie zijn. Is er een vermoeden van dementie bij jou of een van jouw naasten? Of is de diagnose dementie al gesteld? Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers.

Onze werkwijze

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht voor mensen met dementie en hun naasten. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van je hulpvraag. Bijvoorbeeld:

  • Informatie geven over het ziektebeeld.
  • Adviseren bij problemen of aandoeningen die met dementie samen kunnen hangen.
  • Adviseren bij medicatie en therapie.
  • Regelen van zorg en ondersteuning.
  • Leren omgaan met verdriet en verlies.
  • Ondersteunen van de mantelzorger(s).
  • Onderhouden van contacten met alle betrokkenen, zoals mantelzorgers, huisarts, thuiszorg en instanties.

Een casemanager komt op afspraak langs en is tussentijds telefonisch voor vragen bereikbaar.

Veelgestelde Vragen

Er zijn geen kosten aan verbonden.

De ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van jouw situatie.

Wmo: begeleiding bij dementie

Vaak is al bij beginnende dementie begeleiding in het dagelijks leven gewenst. Dat gaat om praktische hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. Je kunt hiervoor terecht bij jouw gemeente. Het verschilt per gemeente wie de begeleiding geeft. Het kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner zijn.

Zorgverzekering: casemanager dementie

Als de huisarts dementie vermoedt, start een diagnosetraject. Vanaf dat moment is casemanagement dementie mogelijk. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet. De casemanager is een vaste contactpersoon die helpt om alle hulp te organiseren. Bijvoorbeeld wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) en/of begeleiding in het dagelijks leven vanuit de Wmo en/of ondersteuning voor jouw mantelzorger.

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat casemanagement inhoudt. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor casemanagement dementie. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen bij welke wijkverpleegkundige je terecht kunt.

Wet langdurige zorg: casemanager dementie

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en kies je ervoor om (nog) thuis te blijven wonen? Dan kan casemanagement dementie een onderdeel zijn van jouw Wlz-zorg. Je kunt dan voor meer informatie terecht bij jouw zorgkantoor.

Bron: Ministerie van VWS

Meestal zijn er geen wachttijden voor deze ondersteuning. Neem voor actuele informatie contact op met de Klantenservice van Santé Partners via 0900 - 84 33.

Gerelateerde pagina's

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

Hoe verloopt het aanmelden?

Stap 1

Meld je aan

Neem contact met ons op via 0900 – 84 33 of het contactformulier. Jouw situatie en vraag staat centraal en we gaan vertrouwelijk met je informatie om. Wij helpen eventueel met jouw indicatie/verwijzing.

Stap 2

Intake professional

We kijken met welke professional we jou in jouw woonplaats in contact kunnen brengen. De professional doet een eerste intake.

Stap 3

Opstellen Plan

De professional stelt met jou een plan op. Dit kan op locatie of thuis. We kijken hierbij naar wat je zelf kunt, hoe je omgeving kan helpen en wat wij gaan doen.

Stap 4

We starten het zorg- of hulptraject

Dit is over het algemeen kort en soms lang(er). Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. We bespreken regelmatig de zorg of hulp met jou.

Ervaringsverhalen

Steun en toeverlaat bij dementie

Steun en toeverlaat bij dementie

Na de diagnose dementie komt er veel op iemand af. Casemanager dementie Marion Vonk helpt mensen om beter om te gaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Ze legt uit, begeleidt, denkt mee en regelt inzet van zorg.

Gerelateerde Diensten

Woonlocaties voor mensen met dementie

Woonlocaties voor mensen met dementie

Zelfstandig wonen is een groot goed. Maar met dementie is thuis wonen soms geen optie meer. Vanwege persoonlijke veiligheid of omdat meer zorg nodig is dan familie en hulpverleners thuis kunnen bieden. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, bieden wij kleinschalige woonzorglocaties.

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Zorg je regelmatig voor iemand die ernstig vergeetachtig is of dementie heeft, moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont en/of veel zorg nodig heeft? Soms valt die zorg zwaar. Onze ontmoetings- en dagactiviteitencentra zijn er voor jou en je naasten. Ze bieden structuur en een fijne en gezellige dag onder professionele begeleiding. Als mantelzorgers vind je er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Soms heb je tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis. Of ben je vanwege een ziekte of beperking langdurig afhankelijk van zorg vanwege bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD, kanker, hartproblemen, beroerte (CVA) of een andere handicap. Ook als je ouder bent of ongeneeslijk ziek, wil je zo veel mogelijk kwaliteit van leven blijven ervaren. Iedereen woont het liefst thuis. Daar helpen we bij.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop