VrijwilligersHuis Nieuwegein

Het VrijwilligersHuis Nieuwegein is een uniek project waaraan inwoners van Nieuwegein graag bijdragen. Er is voor iedereen een activiteit, taak of idee waaraan zij kunnen bijdragen. Iedere inwoner van Nieuwegein is een potentiële vrijwilliger. Het gaat om mensen ontmoeten en elkaar helpen. Vrijwillige inzet versterkt de inclusieve samenleving en overbrugt verschillen, ook culturele en etnische. Met vrijwillige inzet brengen we leven in gemeenschappen, betrekken inwoners bij hun omgeving, bestrijden eenzaamheid en pakken zaken op die anders blijven liggen. Vrijwillige inzet is in allerlei opzichten onmisbaar voor onze samenleving.

Gerelateerde Diensten

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg ondersteuning

Zorg je voor jouw partner, ouder(s), familielid, vriend of vriendin met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk)? Dan ben je mantelzorger. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. In Nederland zijn er al ruim 4 miljoen mensen die mantelzorg bieden. Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar soms kan deze taak ook (te) zwaar worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een langdurige ziekte, bij iemand die lijdt aan geheugenverlies of als de relatie verandert.

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra

Zorg je regelmatig voor iemand die ernstig vergeetachtig is of dementie heeft, moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont en/of veel zorg nodig heeft? Soms valt die zorg zwaar. Onze ontmoetings- en dagactiviteitencentra zijn er voor jou en je naasten. Ze bieden structuur en een fijne en gezellige dag onder professionele begeleiding. Als mantelzorgers vind je er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Steunpunten Mantelzorg

Steunpunten Mantelzorg

Santé Partners biedt mantelzorgondersteuning aan vanuit het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. In andere gemeenten binnen ons werkgebied bieden collega organisaties ondersteuning voor mantelzorgers aan. Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen bij een Steunpunt Mantelzorg terecht voor advies, een luisterend oor, contact met andere mantelzorgers en praktische informatie. Is er geen organisatie bij jou in de buurt? Informeer dan bij je gemeente voor ondersteuningsmogelijkheden.

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein

Vluchtelingen kiezen er niet voor om naar Nederland te komen. Ze hebben te vrezen voor hun leven en konden niet anders dan vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. Juist dan hebben ze begeleiding nodig om hun leven – in de steeds complexer wordende Nederlandse samenleving – opnieuw te kunnen bouwen. Zodat zij uiteindelijk op eigen kracht succesvol kunnen worden. Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein helpt hen hierbij.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop