Zelfstandig Thuis: 'Meer tijd voor begeleiding en welzijn.'

Jo-Anne is wijkverpleegkundige bij Santé Partners. Door de komst van het Zelfstandig Thuis met Volledig Pakket Thuis (VPT), merkte ze al snel een paar aangename veranderingen in haar werk op: er is meer tijd om bewoners te begeleiden én er is meer aandacht voor het stukje welzijn. Deze positieve veranderingen leiden tot sterke verhalen, zoals het verhaal van meneer de Vries.

Meneer de Vries (80) woont nu bijna 6 jaar in Isabelle. Vanwege een gedeeltelijke dwarslaesie zit hij in een rolstoel en heeft hij al een langere tijd hulp vanuit de thuiszorg. Voordat hij gebruik maakte van Zelfstandig Thuis had hij een particuliere huishoudster voor twee uur in de week, maar dit bleek niet voldoende om zijn appartement goed schoon te houden. Bovendien had meneer regelmatig ongeplande zorg nodig, soms in de nacht. Jo-Anne en haar team stelden daarom voor om hem aan te melden voor Zelfstandig Thuis met VPT. Sinds half april maakt hij gebruik van deze alles-in-één oplossing. 

Jo-Anne vertelt: “De inzet van Zelfstandig Thuis blijkt voor Meneer de Vries een hele goede zet. Hij kan meer ongeplande zorg ontvangen en zaken als de maaltijd en soms de afwas, het wegbrengen van het vuil of andere kleine hand-en-spandiensten zijn nu beter geregeld.” 

Naast de geplande- en ongeplande zorg, huishoudelijke hulp, maaltijdenservice en de kleine hand-en-spandiensten, is er nog een belangrijk onderdeel dat bij Zelfstandig Thuis aan bod komt, namelijk: welzijn. Juist dit stukje vindt Jo-Anne erg belangrijk.  

Jo-Anne: “Meneer de Vries is altijd docent Nederlands geweest en houdt ontzettend van lezen. In overleg met onze welzijnsmedewerker zijn we daarom op zoek gegaan naar een vrijwilliger die boeken met hem wilde gaan lezen. Het samen lezen en bespreken van boeken brengt meneer de Vries veel vreugde.” 

Sinds meneer de Vries gebruik maakt van Zelfstandig Thuis met VPT ziet het team van Jo-Anne een paar mooie veranderingen plaatsvinden: meneer heeft een schoon appartement, hij heeft meer aanspraak én hij heeft minder stress, omdat hij kan terugvallen op de nachtdienst mocht hij in de nacht naar het toilet moeten of hulp nodig hebben. 

Als we Jo-Anne vragen wat zij het grootste voordeel vindt van Zelfstandig Thuis, zegt ze het volgende: 
“Je hebt meer tijd om cliënten te begeleiden én meer zicht op wat er bij deze cliënten speelt. Eten ze wel goed? Bewegen ze voldoende? Nemen ze hun medicatie goed in? Voelen ze zich gelukkig? Je kunt (zo nodig) ervoor kiezen om iets vaker bij een cliënt langs te gaan, om zeker te zijn dat alles goed gaat. Deze extra begeleiding en toezicht zorgen ervoor dat mensen op een veilige manier langer thuis kunnen blijven wonen.” 

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop