Sociaal Raadslieden Overbetuwe

Bureau Sociaal Raadslieden geeft gratis informatie en advies op een breed sociaal-juridisch terrein. De dienstverlening is voor alle burgers. Sociaal-juridische dienstverlening bestaat uit informatie, advies en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. We werken in de gemeente Overbetuwe voornamelijk op afspraak, maar bieden ook een open inloopspreekuur op maandagmiddag. Je vindt ons op De Wieken, Prinses Irenestraat 49 in Elst.

Meest voorkomende onderwerpen:

• Uitkeringen: bijvoorbeeld bijstand, pensioenen, minima voorzieningen AOW, WIA.
• Arbeidsrechtvragen: bijvoorbeeld vragen over contracten, conflicten,
sollicitatiebrieven.
• Belastingdienst (geen inkomstenbelasting): bijvoorbeeld kwijtschelding, huur- en zorgtoeslag.
• Wonen en huren: bijvoorbeeld huurcontracten, conflicten met verhuurder.
• Consumentenzaken: schuldenregeling, overeenkomsten, garanties,
verzekeringen.
• Rechtsvragen: bijvoorbeeld scheiding, familierecht, erfrecht.
• Onderwijs: bijvoorbeeld studiefinanciering, studiekosten.
• Gezondheidszorg: bijvoorbeeld voorzieningen voor groepen, fondsen.

Taken van het Bureau Sociaal Raadslieden:

1. Het geven van informatie en advies.
2. Helpen met formulieren en brieven.
3. Het maken van bezwaarschriften.
4. Doorverwijzen naar juiste persoon of organisatie.
5. Bemiddelen tussen cliënt en organisatie.
6. Schriftelijke hulp, bijvoorbeeld hulp bij klachten.
7. Overige dienstverlening.

Afspraak maken

Wij werken in de gemeente Overbetuwe vaak op afspraak, maar we hebben ook een open inloopspreekuur.

Het open inloopspreekuur vindt iedere maandagmiddag plaats van 13.30 tot 15.30 uur op locatie 'De Wieken', Prinses Irenestraat 49 in Elst.

Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar onze klantenservice (0900 - 8433) of het aanmeldformulier invullen (vermeld hierbij je gemeente) bij 'contact'.

Samenwerking 

Wij werken samen met de gemeente Overbetuwe en het maatschappelijk werk in Forte Geldzaken. Een getrainde vrijwilliger van Forte Welzijn kan bijvoorbeeld via een huisbezoek hulp bieden bij de administratie. Bereikbaar via onze contactgegevens hierboven of via fortegeldzaken@fortewelzijn.nl


Ook hier kun je voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen e-mailen naar sociaalraadslieden@santepartners.nl (vermeld daarbij je gemeente) of bellen naar onze klantenservice 0900-8433.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop