Veel gestelde vragen Sociaal Raadslieden

Veelgestelde Vragen

Er zijn geen kosten aan verbonden en je hebt ook geen verwijzing nodig. Wel is belangrijk dat je in Nieuwegein, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Westervoort of Zevenaar woont. Anders kunnen wij je niet helpen.

We kijken eerst naar de reden waarom de WIA uitkering is afgewezen. Op basis hiervan schrijven we, waar mogelijk, een bezwaarschrift. Indien dit ook afgewezen wordt, kijken we verder naar andere mogelijkheden. We kunnen je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. We zoeken hiervoor uit of je in aanmerking komt voor subsidie vanuit de rechtsbijstand. In dit geval hoef je maar een kleine eigen bijdrage hoeft te betalen. In ingewikkelde gevallen schrijven de Sociaal Raadslieden het bezwaarschrift niet zelf, maar verwijzen ze direct door naar een gespecialiseerde advocaat.

In sommige gevallen kan je je studieschuld niet meer betalen omdat je in salaris flink teruggevallen bent. We zoeken voor je uit of dit een reden is waardoor tijdelijk je studieschuld niet hoeft af te lossen of minder hoeft af te lossen.  Indien dit het geval is, vragen we dit aan bij DUO.

Sociaal Raadslieden zoeken uit of je recht hebt op inkomensondersteuning. Soms heb je daar recht op, maar heb je dat nooit aangevraagd omdat je bijvoorbeeld altijd gewerkt hebt of omdat je niet wist dat deze regelingen bestaan. Als dat zo is, helpen de Raadslieden je om deze regeling aan te vragen.

Sociaal Raadslieden onderzoeken eerst of de terugvordering terecht is of dat er een bezwaar tegen de belastingaanslag of de terugvordering van de toeslagen geschreven moet worden. Als de terugvordering terecht is, bekijken de Raadslieden samen met jou of er een verzoek om een “persoonlijke betalingsregeling” of kwijtschelding ingediend kan worden. Soms lukt dat ook niet, als er volgens de Belastingdienst sprake is van fraude. In dat geval helpt Raadsliedenwerk met een beroep op de “beslagvrije voet” of het aanvragen van de "maatregel bij verrekenen Kinderopvangtoeslag”.

Sociaal Raadslieden kijken of de gegevens in de mededeling over de beslagvrije voet kloppen. Als dat niet het geval is, nemen ze contact op met de beslaglegger om de juiste gegevens door te geven.

Soms is het beste om:

  • of een beroep op de “hardheidsclausule” voor de rechter te doen

  • of naar schuldhulpverlening te verwijzen, omdat in je de schuldhulpverlening meer geld voor vaste lasten en leefgeld overhoudt (het VTLB).of naar schuldhulpverlening te verwijzen, omdat in je de schuldhulpverlening meer geld voor vaste lasten en leefgeld overhoudt (het VTLB).

De Sociaal Raadslieden kunnen je informatie en advies geven waar je aan moet denken als je gaat scheiden. Als dat nodig is, verwijzen ze je door naar een advocaat. Heb je een laag inkomen en kun je geen advocaat betalen? De Sociaal Raadslieden kijken of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Ben je ontslagen en ben je het er niet mee eens? Of ben je ontslagen en weet je niet wat je moet regelen? Sociaal Raadslieden kunnen je in dit geval informatie en advies geven of helpen bij het aanvragen van een uitkering. Daarnaast kunnen zij je doorverwijzen naar een advocaat als dat nodig is.

Er zijn verschillende soorten uitkeringen die bij verschillende instanties thuishoren. Sociaal Raadslieden kijken met je mee of je recht hebt op een uitkering en zo ja, welke en helpen bij het aanvragen van deze uitkering. Ook weten zij of je gebruik kunt maken van andere financiële regelingen.

In Nieuwegein zal Raadsliedenwerk je doorverwijzen naar een vrijwilliger, die de belastingaangifte samen met je doet. In andere plaatsen doen de Sociaal Raadslieden zelf de belastingaangifte samen met jou.

In de gemeenten Doesburg, Duiven, Zevenaar en Westervoort helpen Sociaal Raadslieden mensen met een minimuminkomen jaarlijks in maart en april met de reguliere aangifte.

In de gemeente Overbetuwe helpt een groep vrijwilligers met de reguliere aangifteronde.

Daarnaast doen Sociaal Raadslieden het bezwaar tegen een ambtshalve of foutief opgelegde belastingaanslag.

Wij helpen mensen met het berekenen van het toetsingsinkomen. Dat kan lastig zijn omdat er sprake kan zijn van meerdere inkomens en soms van aftrekposten. Daarnaast kunnen Raadslieden helpen als er sprake is van bijzonder inkomen, bijzonder vermogen of een bijzondere situatie voor de huurtoeslag. Dit heeft allemaal invloed op het recht op huurtoeslag. Als dat of een verworven recht aan de hand is, kunnen de Sociaal Raadslieden bemiddelen naar de Belastingdienst Toeslagen. Of bezwaar maken tegen een terugvordering om de toepassing van de beslagvrije voet vragen of een vorderingen buiten invordering laten stellen / een betalingsregeling treffen.

Sociaal Raadslieden schakelen een vrijwilliger in, die je helpt met het op orde brengen van de administratie. De Raadslieden maken samen met jou een overzicht van inkomsten- en uitgaven en kijken of je gebruik maakt van alle financiële regelingen en voorzieningen, die in jouw situatie van toepassing zijn.

Sociaal Raadslieden onderzoeken of het mogelijk is om bijzondere bijstand aan te vragen en helpen jou vervolgens bij de aanvraag van bijzondere bijstand bij de gemeente.

Jij kunt echter ook met alle andere sociaaljuridische vragen contact opnemen met de Sociaal Raadslieden. Zij denken dan met je mee of zij je verder kunnen helpen of verwijzen je anders door naar iemand, die dat wel kan.

Andere vragen

Ook met alle andere financiële of juridische vragen kun je contact opnemen met de Sociaal Raadslieden. Zij denken dan met je mee of zij je verder kunnen helpen of verwijzen je anders door naar iemand, die dat wel kan.

Terug naar Sociaal Raadslieden

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop