Privacyverklaring

Uw privacy vinden we belangrijk. U kunt erop rekenen dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy beschermen. We beloven u er alles aan te doen om uw gegevens voldoende te beveiligen tegen verkeerd gebruik en/of inzage door personen zonder toestemming hiertoe.

Onze privacyverklaring geldt onder andere voor:

 • informatie op papier (dossiers)
 • onze informatiesystemen (zoals dossiers in onze computers, webformulieren)
 • documenten/stukken zoals opgeslagen op onze computers
 • beeld- en geluidsopnames

Onderstaand leest u meer over hoe we ervoor zorgen dat uw privacygegevens ook privé blijven.

Privacy persoonsgegevens

Als u cliënt van ons bent, is er een behandelrelatie en sluiten we een zorgovereenkomst met u af. Voor de zorgverlening mogen we persoonsgegevens en gegevens gerelateerd aan de zorg vastleggen. Hierbij beschermen we altijd uw recht op privacy. Voor de zorgverlening leggen we de volgende gegevens vast:

 • Uw naam-, adres en contactgegevens[1], uw e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Gegevens over de zorg (zoals behandelgegevens, medicijnen en gegevens over gezondheid).

Deze laatste categorie gegevens valt in de categorie bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens 15 jaar en niet langer. Dit is de wettelijk bewaartermijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Zonder uw toestemming geven we uw gegevens niet door voor wetenschappelijk onderzoek. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om vooraf toestemming te vragen. In zo’n geval passen we de gegevens zo aan dat u daarin niet meer herkenbaar bent.

Gegevensuitwisseling

 • We wisselen alleen gegevens uit met zorgverleners die direct bij uw zorg zijn betrokken, denk hierbij aan uw huisarts.
 • We geven alleen informatie aan uw relaties als u in het (zorg)dossier hiervoor toestemming hebt verleend.

Samenwerking

Wij werken in bepaalde situaties samen met andere zorgorganisaties om de continuïteit van zorgverlening te kunnen garanderen. Wij kunnen bijvoorbeeld vragen aan een andere zorgorganisatie om in een bepaalde regio een deel van de zorg over te nemen. Ook worden wij door andere zorgorganisaties gevraagd om een deel van de zorgverlening over te nemen.

Wij zijn onderdeel van regionale samenwerkingen op het gebied van nachtzorg. Dit betekent dat er met meerdere partijen wordt samengewerkt om de nachtzorg in bepaalde regio’s te kunnen verzorgen. In geval van samenwerking tussen zorgorganisaties worden uitsluitend relevante gegevens uitgewisseld tussen de deelnemende partijen.

Beeld en geluid

 • We hebben beveiligingscamera’s rond en/of in onze vestigingen in Tiel, Culemborg en in Zaltbommel. Ook in/bij onze woonlocaties hangen beveilingscamera’s. Deze nemen geen geluid op en zijn zo opgesteld dat bezoekers zo min mogelijk in beeld komen. We wissen beelden na vier weken. We verstrekken beelden alleen aan politie of justitie als we daartoe wettelijke verplicht zijn.
 • Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen voor opleidingsdoelen. Deze opnames worden na vier weken gewist.

Uw rechten als cliënt

 • U hebt het recht om in te zien welke gegevens we over u hebben geregistreerd, dit kan alleen als deze inzage geen gevolgen heeft voor de privacy van anderen.
 • U hebt in bepaalde gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verbeteren of te wissen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet correct zijn vastgelegd. We kunnen uw gegevens niet wissen als we een wettelijke plicht hebben om gegevens te bewaren of als de gegevens van groot belang zijn voor anderen.

Wilt u meer informatie over dit recht of wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of wissen? Stuur dan een e-mail naar privacy@santepartners.nl of bel naar 0344 – 679 340/460. U ontvangt dan meer informatie en eventueel een uitnodiging om op één van onze locaties uw gegevens in te zien.

 Geheimhouding

We hebben alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Wanneer (ondanks al onze maatregelen) er toch iets met uw gegevens gebeurt, ontvangt u bericht van ons.

Tot besluit

We doen ons uiterste best uw privacy te bewaken. Vindt u (ondanks onze inspanningen) dat uw gegevens onzorgvuldig worden behandeld? Of hebt u twefels over de beveiliging van uw gegevens? Stuur dan een e-mailbericht naar privacy@santepartners.nl. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie. Heeft uw opmerking/klacht spoed? Bel dan u naar 0344 – 679 340/460  en vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming.

 

[1] Met contactgegevens bedoelen we ook de gegevens van familie of andere naasten. Van uw familie of andere naasten leggen we alleen naam-, adres- en contactgegevens vast.