Onze motivatie

Op het moment dat mensen afhankelijk zijn van goede ondersteuning en zorg, doen we er bij Santé Partners alles aan om hen zó te ondersteunen dat zij in hun eigen omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Onze focus ligt op het bieden van zorg en ondersteuning bij mensen thuis of dichtbij in de wijk, in elke fase van het leven.

In elke levensfase

We ondersteunen gezinnen bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Als het tegenzit in het leven bieden we ondersteuning. Bij een chronische ziekte of na een operatie of ongeval verplegen en behandelen we mensen thuis. We zorgen ervoor dat mensen bij wie de dagelijkse dingen niet meer goed lukken, langer zelfstandig kunnen blijven wonen of als dit niet meer gaat in één van onze woonvormen.

We zijn maatschappelijk betrokken

Zoveel mogelijk mensen helpen
Santé Partners is maatschappelijk betrokken en we voelen ons verantwoordelijk voor een gezond gebruik van beschikbare middelen en tijd. Dat betekent dat we bewust omgaan met onze professionele inzet en er altijd op gebrand zijn deze zo in te zetten, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen blijven helpen.

Zelfregie stimuleren
We kijken eerst wat mensen zélf kunnen (leren), welke (technologische) hulpmiddelen we kunnen inzetten en wat familie/naasten kunnen, alvorens onze professionals in te zetten. Daarin hebben we dus ook verwachtingen. Het soms lastige gesprek hierover met mensen en hun omgeving gaan we niet uit de weg, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het toegankelijk houden van ondersteuning en zorg voor iedereen.

We blijven flexibel

We begeven ons in een omgeving die steeds verandert. Dit zal de komende jaren ook zo blijven. Hier zijn we ons van bewust en alert op. Sommige ontwikkelingen kennen we al en daar kunnen we goed op inspelen, zoals de toename van het aantal ouderen en de specifieke hulpvragen die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld dementie. Andere ontwikkelingen weten we nog niet (precies), maar die kunnen veel impact hebben, zoals veranderingen in financieringsvormen of wet- en regelgeving in de zorg voor jeugd.

Kansen
Soms biedt dat kansen, door bijvoorbeeld onze kennis en expertise breder in te zetten en het mogelijk te maken dat mensen langer thuis wonen. Denk hier bijvoorbeeld aan het bieden van ziekenhuisverplaatste zorg. Dit is zorg die we in de thuissituatie van de cliënt leveren door een gespecialiseerd verpleegkundige. Of nieuwe zorgconcepten voor mensen die langer thuis wonen met een ondersteuningsbehoefte vanuit bijvoorbeeld een psychische kwetsbaarheid of dementie.

Uitdagingen
Een andere keer biedt dat uitdagingen, zoals de tekorten aan professionals. We zullen met dezelfde of misschien wel minder mensen onze dienstverlening willen continueren. Dat maakt het nog belangrijker dat we een hele fijne en leuke organisatie creëren voor professionals om te werken.

Dubbel gevoel
Ook is het dubbel, omdat we keuzes gaan maken die niet ieders voorkeur hebben. Niet iedereen wil langer thuis blijven wonen en niet elke professional vindt het prettig om alleen die ondersteuning te bieden die echt iets toevoegt aan wat de cliënt en/of zijn omgeving zelf kan, aan wat zij kunnen leren of wat door middel van technologie opgelost kan worden.

Samen sterk
Maar ons uitgangspunt blijft: op het moment dat mensen afhankelijk zijn van goede ondersteuning en zorg, doen we er bij Santé Partners alles aan om hen zó te ondersteunen dat zij in hun eigen omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Samen sterk.

We blijven flexibel
contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop