Compliment, tip of klacht

Heb je als cliënt en/of mantelzorger een compliment, tip of klacht over de ondersteuning vanuit Santé Partners? We horen dat graag. Het biedt ons de mogelijkheid om ervan te leren of daar waar onze zorg en ondersteuning niet goed loopt dit te verbeteren of herstellen.

Compliment voor Santé Partners

Ben je als cliënt tevreden over onze zorg en ondersteuning en wil je dit graag met ons of andere cliënten delen? Wil je bijvoorbeeld jouw verhaal delen waar anderen ook weer uit kunnen putten? Laat dan van je horen door via onderstaande button je contactgegevens met ons te delen. We nemen dan spoedig contact met je op.

Waardering Zorgkaart Nederland
Als je zorg thuis ontvangt van Santé Partners of woont in één van onze woonlocaties kun je een waardering achterlaten via de website van Zorgkaart Nederland.

Compliment voor Santé Partners

Klacht

Voor het uiten van onvrede of het indienen van een klacht zijn verschillende mogelijkheden die we hieronder toelichten.

Het kan gebeuren dat je niet zo tevreden bent over de zorg en ondersteuning. Wij horen dat graag ook al kan dat soms moeilijk zijn. Het is prettig dat wanneer je ontevreden bent je dit eerst met de betrokken zorgverlener bespreekt. Als dit niet mogelijk of wenselijk is kun je uiteraard jouw onvrede direct met de leidinggevende van de zorgverlener bespreken of je kunt de cliëntvertrouwenspersoon benaderen.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon van Santé Partners, Danny van Stam, kan bemiddelen bij het oplossen van jouw onvrede of klacht. Hij kan informatie geven over hoe je een klacht indient en ondersteunt bij het formuleren van de klacht. Je kunt onze cliëntvertrouwenspersoon bereiken via 06 - 51 95 24 22 of clientvertrouwenspersoon@santepartners.nl.

Klachtenformulier
Als je er niet uitkomt met de zorgverlener, leidinggevende of cliëntvertrouwenspersoon kun je een klacht indienen via het klachtenformulier. Na indiening van het klachtenformulier nemen we zo spoedig mogelijk contact op om gezamenlijk tot een oplossing van de onvrede te komen.

Klacht

Klacht onvrijwillige zorg
Klachten over onvrijwillige zorg vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Elke cliënt die valt onder de Wzd heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Die kan bijvoorbeeld uitleg geven over jouw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als je een klacht hebt. Het is goed om te weten dat de cliëntvertrouwenspersoon onafhankelijk is en de informatie die je met elkaar deelt altijd vertrouwelijk is. Klachten over onvrijwillige zorg worden door een speciale klachtencommissie KCOZ opgepakt en afgehandeld. Heb je een klacht over onvrijwillige zorg? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Adviespunt Zorgbelang, Tessa Verlaan via 06 - 30 37 87 93 of tessaverlaan@zorgbelangcvp.nl. Zij kan je verder helpen.

Klacht Jeugdwet
Een onafhankelijke klachtencommissie Zorgbelang behandelt klachten omtrent de Jeugdwet. Je kunt contact opnemen via 088 - 92 90 002 of secretariaat@onafhankelijkeklachtencommissie.nl. Bekijk hier de klachtenregeling.

Geschil
Als jouw klacht niet goed of naar tevredenheid is opgelost door ons kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg.

Jaarverslag klachten

Ieder jaar brengt Santé Partners een jaarverslag klachten uit. Het verslag voldoet aan verschillende vereisten. Het verslag klachten geeft een beeld hoe cliënten en/of mantelzorgers onze zorg en ondersteuning ervaren. Wij putten uit deze bron van informatie om onze dienstverlening te verbeteren.  

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop