Start gezamenlijke aanpak woonzorgopgave Rivierenland

Op maandag 13 juni vond in De Pluk in Geldermalsen de eerste regionale bijeenkomst Rivierenland plaats vanuit de taskforce Wonen en Zorg. Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Anne-Marie Laeven-de Boer (Santé Partners), ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg voor Rivierenland, gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek met gemeenten, zorgkantoor/zorgverzekeraar, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties over de woonzorgopgave in de regio Rivierenland voor de komende jaren. Deze bijeenkomst is een eerste stap om de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven te bekijken, elkaar te leren kennen, elkaar te vinden en om daadwerkelijk meer actiegericht aan de slag te gaan met elkaar.

Een geslaagde en inspirerende middag

Deze bijeenkomst is een eerste stap om de woonzorgopgave vanuit verschillende perspectieven te bekijken, elkaar te leren kennen, elkaar te vinden en om daadwerkelijk meer actiegericht aan de slag te gaan met elkaar. In de bijeenkomst is de woonzorgopgave belicht vanuit verschillende perspectieven en met cijfers onderbouwd. Daarnaast zijn er enkele inspirerende voorbeelden gegeven om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, waar problemen tijdig worden gesignaleerd en waarbij de informele en formele zorg goed samenwerkt. Als afsluiting van de middag is in speeddates per gemeente kennis gemaakt, verkend hoe om te gaan met de dilemma’s die er liggen én zijn concrete afspraken gemaakt over het vervolg. Al met al een geslaagde en inspirerende middag!

#samensterk #samensterker #santepartners #zorgenwelzijn #rivierenland #verbinding #samenwerking KleurrijkWonen

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop