Santé Partners zet professionals aan het stuur

Professionals bij Santé Partners krijgen op verschillende niveaus de mogelijkheid om daadwerkelijk mee te sturen en beslissen over hun werk. “We schaffen de VVAR/PAR af en maken de stap naar échte zeggenschap.” aldus Anne-Marie Laeven, voorzitter Raad van Bestuur.

Santé Partners gaat van een Professionele Adviesraad (PAR) naar een Professionele Raad. Deze is qua positie in de organisatie gelijkgesteld aan het directieteam en heeft een autonome rol die haar eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent. De Professionele Raad valt rechtstreeks onder het bestuur.

Ook zijn vakgroepen ingesteld voor de belangrijkste inhoudelijke disciplines in de organisatie: wijkverpleging, sociaal domein, wonen en behandelen en het sociaal domein. De vakgroepen richten zich op de inhoudelijke doorontwikkeling van het vak en aanbod binnen Santé Partners en zij hebben een rol in de monitoring, borging en verbetering van kwaliteit. Daarnaast zijn er commissies ingericht rondom kwaliteitsthema’s. Op onderwerpen waar zowel het professionele domein als het organisatiedomein elkaar raakt, wordt samengewerkt met het management.

Het enthousiasme onder professionals om deel te nemen aan de vakgroepen is groot. De voorzitters van de vakgroepen vormen samen de Professionele Raad. In totaal zijn er in de commissies en vakgroepen meer dan 60 professionals benoemd die rechtstreeks zeggenschap hebben. Alle professionals die in een zeggenschapsorgaan zitten, werken voor het grootste deel van hun aanstelling in de directe zorg en ondersteuning. Dat is een belangrijke voorwaarde om echt van professionele zeggenschap te kunnen spreken.

Beslissingen nemen

De verschuiving van medezeggenschap naar zeggenschap is van groot belang voor Santé Partners. Er ontstaat een heldere structuur waarin professionals directe invloed en beslissingen kunnen nemen binnen de organisatie. Wat bijdraagt aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Wilhelmien Hak-Beelen, verzorgende IG: "Het groeiende personeelstekort in combinatie met de groeiende vraag is bijvoorbeeld een grote uitdaging. We willen keuzes maken over passende zorg en ook kijken waar we cliënten kunnen helpen zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Als professionals hebben wij het beste zicht op waar die kansen liggen, wij moeten dat beleid bedenken, uitdragen en erover beslissen. Hoe we nu verder gaan binnen Santé Partners is een grote stap vooruit.”

Randvoorwaarden op orde

Om professionele zeggenschap mogelijk te maken is het van belang dat professionals voldoende tijd en ondersteuning krijgen om hun zeggenschap te kunnen uitoefenen. Voor veel collega’s wordt een appèl op nieuwe vaardigheden gedaan. Uit het enthousiasme voor de commissies en vakgroepen blijkt echter dat medewerkers zeer bereid zijn hier de schouders onder te zetten.

Anne-Marie Laeven licht toe: "Om onze professionals te ondersteunen, bieden we trainingen aan voor deelnemers van commissies, vakgroepen en de professionele raad. We stellen tijd beschikbaar, wat essentieel is voor het succes van deze initiatieven. We hebben samen met (toen nog) de professionele advies raad een uitwerking gemaakt van hoe we dit gaan doen. Daar zullen vast nog aanpassingen op komen als we aan de slag zijn. We ontdekken dit samen!"

Naar een volgend niveau

Santé Partners moedigt haar professionals aan om actief op de hoogte te blijven en zelf initiatief te nemen. Het is een kwestie van durven en het positieve effect zien van hun eigen zeggenschap op hun werk. Anne-Marie voegt toe: "Het is belangrijk dat we elkaars taal leren spreken. We begrijpen van elkaar dat we soms verschillende talen spreken, de taal van het management en de taal van de professional. Managers zijn zich bewust van de veranderingen die plaatsvinden, dat vraagt ook loslaten. Door verder naar elkaar toe te groeien, kunnen we de organisatie en werksfeer naar een volgend niveau brengen."

Wilhelmien Hak-Beelen sluit af met een krachtige boodschap: ‘Alleen kan ik sneller, maar samen komen we verder. En weet je wat? Professionals voelen zich nu al veel meer gehoord dan een paar jaar geleden. We zijn echt op de goede weg!"

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop