Santé Partners aan de slag met nieuw zorgconcept: Zelfstandig Thuis

Santé Partners heeft een nieuw zorgconcept ontwikkelt: Zelfstandig Thuis. Hiermee kunnen mensen met een Wlz indicatie zelfstandig thuis blijven wonen. We kijken samen met de cliënt en zijn/haar naasten wat belangrijk is voor het welbevinden van de cliënt en hoe we dit op een goede manier, in de eigen vertrouwde omgeving, kunnen regelen. Hierbij kijken we altijd eerst naar wat de cliënt zelf nog kan of kan leren. Hiermee wordt de zelfstandigheid gestimuleerd en zo lang mogelijk behouden.

Zelfstandig Thuis coaches

Een cliënt wordt ondersteund door onze Zelfstandig Thuis coaches. Zij kijken op het gebied van verzorging, verpleging en welzijn naar wat de cliënt nodig heeft en helpen bijvoorbeeld bij de dagelijkse zorg zoals wassen en aankleden, medicijnen aangeven, huishoudelijke taken of verpleging. Maar er is ook aandacht voor persoonlijk contact, welzijnsactiviteiten en het ontzorgen van de mantelzorger(s). Behandeling blijft bij Zelfstandig Thuis in handen van de vertrouwde (huis)arts en andere behandelaren in de directe omgeving.

Pilot in Rhenen

Aan de hand van een pilot brengt Santé Partners het zorgconcept in praktijk. In Rhenen start een pilot waar acht cliënten aan deelnemen. Een team medewerkers van Santé Partners krijgt de ruimte om invulling te geven aan deze nieuwe vorm van ondersteuning.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop