De kracht van verbinding: 'Verbinding voelen helpt om gelukkiger te leven.'

Het is de week van de ontmoeting, een week waarbij zorgprofessionals aandacht vragen voor een belangrijk thema: eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt wel meer voor onder ouderen. Wat is eenzaamheid? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? En wanneer vormt eenzaamheid een probleem? We spreken Sociaal Werker Maaike van den Brink over dit belangrijke onderwerp.

Maaike vertelt: “Eenzaamheid is het gevoel dat je niet verbonden bent met andere mensen, met de wereld om je heen. Vanuit mijn specialisatie in ouderenwelzijn, zie ik dit geregeld terugkomen. Oorzaken van eenzaamheid onder ouderen kan door een gebrek aan sociale contacten komen, maar bijvoorbeeld ook door een opeenstapeling van emotionele gebeurtenissen. Denk hierbij aan het overlijden van een partner, het steeds minder mobiel zijn of cognitief minder goed kunnen functioneren.”

Iemand die zich langdurig eenzaam voelt kan last krijgen van gezondheidsklachten, zowel mentaal als fysiek. Eenzaamheid maakt mensen ongelukkig en kan daardoor leiden tot depressie. Daarnaast kan het er ook voor zorgen dat mensen zich steeds meer terugtrekken, minder bewegen en minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Hierdoor neemt ook het risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten toe. Het is daarom belangrijk om op tijd in te grijpen.

Maaike: ”In ons welzijnsteam in Duiven en Westervoort hebben wij de werkgroep ‘Signaalpunt Eenzaamheid’. Deze werkgroep bestaat uit vijf sociaal werkers, die allemaal hun eigen specialisatie en netwerk hebben. Zo is er een specialist voor statushouders en anderstaligen, psychisch kwetsbaren, jongeren, volwassenen en ouderenwelzijn. Mensen kunnen zichzelf, of iemand waarvan het vermoeden is dat hij/zij eenzaam is bij ons aanmelden. Aanmeldingen komen bij ons vanuit allerlei hoeken, bijvoorbeeld via zorgpartijen, huisartsen, maatschappelijk werkers, casemanagers dementie, maar ook via familie, kerk of buren. En ook inwoners zelf die de stap durven te zetten en zich bij ons aanmelden. Op een laagdrempelige manier spreken we dan met iemand af, bijvoorbeeld door even op de koffie te gaan. Samen met de inwoner onderzoeken we dan wat hij of zij nodig heeft om het gevoel van eenzaamheid aan te pakken. Bijvoorbeeld door degene te verbinden aan andere mensen via sociale activiteiten of door hulp in te schakelen, zoals een maatschappelijk werker.”

Vanuit haar specialisatie in ouderenwelzijn, zit Maaike aangesloten bij de interne werkgroep ‘Signaalpunt Eenzaamheid’ en bij de lokale werkgroep ‘Samen tegen eenzaamheid’. Onder laatstgenoemde valt ‘De week van de ontmoeting’. In deze week is er speciale aandacht voor ontmoetingsactiviteiten in beide dorpen om te zorgen dat mensen laagdrempelig met elkaar in verbinding komen. Maar ook om meer bewustwording voor het thema te creëren en te delen dat je niet alleen staat met je gevoel. Iedereen maakt wel eens een fase van eenzaamheid mee, maar gelukkig zijn er ook ontmoetingspunten waar men oog heeft om je een warm welkom te geven.

Maaike: “Je verbonden voelen is één van de primaire behoeften die een mens nodig heeft. Verbinding voelen geeft meer energie en helpt je om gelukkiger te leven. Tijdens deze week staat ‘verbinding ’centraal. We brengen mensen met elkaar in contact via de verschillende activiteiten die we organiseren. Afgelopen maandag hebben we zelf een ontmoetingsactiviteit georganiseerd: elkaar ontmoeten door te wandelen. Voor iedereen die een wandelmaatje zoekt. Een aantal van de deelnemers heeft besloten om elke zondag met elkaar te gaan wandelen. Er is direct een whatsapp groep aangemaakt. Er is dus een verbinding ontstaan voor een dag in de week die voor veel mensen welkom is, dit maakt mijn werk ontzettend mooi.”

De ‘week van de ontmoeting’ (of week tegen eenzaamheid) is een belangrijk initiatief, toch wil Maaike wel benadrukken dat er meer nodig is dan een activiteitenweek om eenzaamheid tegen te gaan.

“Het gevoel van eenzaamheid kun je niet wegnemen met het organiseren van één week vol activiteiten, dit is een langdurig proces. Ook is er een verschil tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid kunnen we verhelpen door iemand meer onder mensen te brengen. Dit kan via een hobbyclub, wandelclub of bijvoorbeeld lotgenotencontact. Emotionele eenzaamheid gaat dieper en daar is niet altijd een pasklare oplossing voor. Wat we wél kunnen is samen onderzoeken wat er nodig is om het gevoel draaglijker te maken, zodat hij/zij meer gaat leven. Dat gunnen we iedereen.”

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop