Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt proactief de gemeenschappelijke belangen van cliënten en mantelzorgers. De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van Santé Partners over onderwerpen die de cliënt direct of indirect raken.

Het werk van een Cliëntenraad heeft een wettelijke basis: in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de instelling van een Cliëntenraad geregeld. In deze wet zijn ook de rechten van een Cliëntenraad vastgelegd.

Santé Partners is een organisatie met een aantrekkelijk en omvangrijk dienstenpakket. Voor de Cliëntenraad des te meer reden om in contact te zijn en blijven met alle cliënten. In het jaarplan beschrijft de CR de besproken onderwerpen en de uitgebrachte adviezen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de afzonderlijke cliëntenraden van Vitras en STMR samengevoegd tot de Cliëntenraad van Santé Partners.

Voor de Cliëntenraad informatie voor Vitras en STMR cliënten verwijzen we u naar de beide websites.

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187