Samen vormen we
Santé Partners

  

Over Santé Partners

Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als dé samenwerkingspartner
in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij, in de lokale omgeving.
Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren we de kracht van
mensen en dragen we bij aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed
van positieve gezondheid.

 

LEER MEER OVER ONZE VISIE & MISSIE

Onze kernwaarden

We geven

vertrouwen

We nemen

verantwoordelijkheid

We bieden

vrijheid

We maken

verbinding

Positieve gezondheid

 

Santé Partners wil de kracht, het welbevinden en de zelfstandigheid van de mensen in haar werkgebied versterken. Dat doen we vanuit het principe van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij een brede benadering van de ervaren gezondheid wordt gehanteerd.

Naast een ‘goed functionerend’ lichaam bepalen ook je mentale welbevinden, zingeving in je leven, sociaal-maatschappelijk participeren, je kwaliteit van leven en je dagelijks (kunnen) functioneren hoe gezond jij je voelt. Santé Partners wil haar professionals vanuit dit gedachtegoed meer in hun kracht zetten.

Dit gedachtegoed helpt ons nog meer waarde toe te kunnen voegen aan de individuele situatie van onze cliënt. Graag ontwikkelen we ons tot ‘specialisten in zelfstandigheid’.

Werkgebied

Nieuws

Positieve toetsing Inspectiedienst

In februari werd de Elisabeth Hof, de kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in Culemborg getoetst op verantwoorde zorg. De rapporten van de Inspectie laten...
Read More

Menzis en zorgpartijen Rivierenland regelen wondzorg samen

Zorgverzekeraar Menzis, Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners zijn een samenwerking gestart om de organisatie van wondzorg in de regio...
Read More

Palliatief Team van het ministerie van VWS op bezoek in Tiel

Waardig sterven in de eigen, vertrouwde thuisomgeving Op 8 maart bracht het praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een...
Read More

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187