Zorgorganisatie Santé Partners voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor zorg en sociaal werk

Kwaliteitskeurmerken toegekend aan thuiszorgteams, woonzorglocatie, sociaal werk en personenalarmering

De thuiszorgteams van Vitras in Houten, Zeist en Veenendaal en de thuiszorgteams van STMR in Tiel en Maasdriel hebben het gouden PREZO keurmerk ontvangen. Alle teams scoorden meer dan gemiddeld op cliënttevredenheid. Ook woonzorglocatie Westlede in Tiel mag het gouden PREZO keurmerk in ontvangst nemen, ook met een hoge cliënttevredenheidsscore. Op het gebied van sociaal werk voldoet de gehele organisatie aan het kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk. Het onderdeel personenalarmering voldoet aan het kwaliteitskeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten.

Santé Partners, waar STMR en Vitras onder vallen, ontwikkelt zich continu om zo aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Daarvoor is een stimulerende, open organisatiecultuur nodig, waarin medewerkers leren, verbeteren en vernieuwen. De zorgorganisatie is op zoek gegaan naar kwaliteitsstandaarden die de visie van de organisatie meetbaar en merkbaar maakt. Voor zorg is gekozen voor PREZO en voor het sociaal domein is gekozen voor het kwaliteitslabel sociaal werk dat Sociaal Werk Nederland samen met leden heeft ontwikkeld. Belangrijk bij deze keurmerken is dat het de teams in de organisatie ondersteunt, er is zicht op hoe de dienstverlening ervoor staat en het geeft aan waar eventueel verbetering mogelijk zijn. Dit past bij de visie van een lerende organisatie. Het doel is om de komende tijd het zorgdeel van de gehele organisatie te toetsen op de kwaliteitseisen van het PREZO keurmerk.

PREZO keurmerk
Het PREZO Keurmerk staat voor PREstaties in de ZOrg en is een landelijk breed erkend kwaliteitskeurmerk voor cliëntgerichte zorg. De toekenning van dit kwaliteitskeurmerk wordt gedaan door een onafhankelijk en geaccrediteerd instituut, Stichting Perspekt. Auditoren van deze stichting hebben in 2018 meegelopen met de medewerkers van Vitras en STMR om zo een beeld te krijgen hoe de organisaties invulling geven aan de kwaliteitseisen binnen de zorg. Ook hebben ze gesprekken gevoerd met mensen die de zorg en ondersteuning ontvangen. Tijdens deze toetsing is bepaald dat de vijf thuiszorgteams in Houten, Zeist, Veenendaal, Tiel en Maasdriel voldoen aan deze kwaliteitseisen en daarmee het gouden keurmerk in ontvangst mag nemen. “Het is knap dat Santé Partners, met haar merken Vitras en STMR, in een fusiejaar het heeft waargemaakt om ook het kwaliteitskeurmerk PREZO te halen. De organisatie springt eruit met een meer dan gemiddelde cliënttevredenheid en ook de participatie en ondernemingsraad staan bij Santé Partners hoog in het vaandel. De zorgteams en organisatie weten te verbinden en te verbeteren; er wordt gestuurd op risico’s. De uiteindelijke scores zijn hoog en ruim behaald,” aldus Nicolien van den Berg, directeur van Stichting Perspekt.

Sociaal Werk Nederland kwaliteitslabel
Dit kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk en biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten binnen het sociaal domein zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die ze inkopen bij, in dit geval, Santé Partners. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.
Edwin Luttik, senior adviseur kwaliteit, professionalisering en opleiding bij Sociaal Werk Nederland: “Wat betreft het kwaliteitslabel is Santé Partners een voorloper. Zij durfden als één van de eersten te kiezen voor het eigentijdse kwaliteitslabel. Een label in de taal van de sector dat zich kenmerkt door een manier van toetsen waarin gedrag in de praktijk en het vakmanschap van de sociaal werker centraal staan. Immers in het sociaal werk maken goede vakbekwame professionals samen met de vele vrijwilligers het verschil!”

Ketenkeurmerk Personenalarmering
Dit is hét keurmerk voor personenalarmering in Nederland. Wanneer een aanbieder van personenalarmering dit keurmerk heeft, weet de cliënt zeker dat deze aanbieder betrouwbaar is. Zowel de betrouwbaarheid en kwaliteit van het alarmapparaat, als de installatie en helpdesk, maar ook de zorgcentrale die wordt ingeschakeld na het maken van een alarm.

Nieuwsberichten

Vanaf 1 juni 2020 start Santé Partners (STMR en Vitras) samen met collega zorgorganisaties Icare, Opella en Vilente, Huisartsen Gelderse...
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187