Start pilot Positieve Gezondheid

Een nieuwe visie op gezondheid
Voormalig huisarts en oprichter van het Insitute for Positive Health Machteld Huber ontwikkelde een nieuw concept van gezondheid waarin gezondheid niet langer als afwezigheid van beperking of ziekte wordt gezien, maar als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Een visie die inmiddels ook door de overheid wordt onderschreven.

Santé Partners start pilot Positieve Gezondheid
In maart en april vonden de eerste werksessies binnen de pilot ‘Positieve Gezondheid’ plaats. Vijf pilotteams Zorg, Sociaal Domein en een team Ondersteunende Diensten gaan tot half november dit jaar met het gedachtegoed en tevens gespreks-instrument ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber aan de slag. Uit de pilotervaringen moet duidelijk worden of en hoe Positieve Gezondheid van toegevoegde waarde kan zijn. Parallel aan de pilot starten drie collega’s met een train-de-trainer traject. Op deze manier bouwen we kennis en vaardigheden binnen Santé Partners op.

Als Santé Partners willen we met belevingsgerichte zorg-, hulp- en dienstverlening de kracht van mensen activeren en bijdragen aan hun welbevinden en vitaliteit. Positieve Gezondheid sluit hier naadloos op aan. Zo geven we invulling aan onze missie ‘Het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen.’ Stappen die we de afgelopen jaren al gezet hebben om onze competenties in deze richting te vergroten (motiverende gesprekstechniek, vergroten zelfredzaamheid cliënten, sociale netwerk versterking enzovoort) passen hierin en helpen ons sneller op weg.

Aan de slag
Tijdens de werksessie ontvingen de pilotdeelnemers een uitgebreide introductie van trainer Laura van Oss over het gedachtegoed en tevens gespreksinstrument (ook wel spinnenweb genoemd) ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Het gespreks-instrument helpt om het gedachtengoed te begrijpen en is een hulpmiddel bij het gesprek met de cliënt over wat hij/zij nodig heeft om zo normaal mogelijk te leven, welke ondersteuning daar het beste past en welke rol familie en mantelzorgers daarin vervullen. .

Vervolgens kregen de deelnemers de opdracht om vanuit het spinnenweb naar de eigen gezondheid te kijken en in groepjes van drie te bespreken. Marieke Jansen (wijkverpleegkundige): “Ik vond dat heel bijzonder en nuttig. Het heeft me persoonlijk aan het denken gezet. Het is goed om weer eens heel bewust naar jezelf te kijken. Tenslotte kun je pas naar een ander kijken als je eerst leert naar jezelf te kijken.”

Bewuster luisteren en kijken naar de cliënt
“Ik heb het als heel erg positief ervaren. Maar ik was er in eerste instantie niet zo ingestapt, moet ik eerlijk zeggen”, aldus Marianne Leenders (wijkziekenverzorgende). “Maar gaandeweg de bijeenkomst werd ik steeds enthousiaster en kijk ik uit naar de volgende sessies. Met een paar collega’s hebben we een groepsapp aangemaakt, waarbinnen we onze ervaringen delen en elkaar vragen stellen. Dit is erg prettig.” Marieke en Marianne geven aan dat ze na het volgen van deze sessie bewuster luisteren en kijken naar de cliënt tijdens een zorgmoment. “Dat is al een mooie winst die we geboekt hebben”, aldus de collega’s uit pilotteam Elst zorg.

 ‘Wij zijn ervoor om proactief de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun mantelzorgers te behartigen’

Gerry van der Donk, voorzitter Cliëntenraad Santé Partners, is erg enthousiast over de pilot ‘Positieve Gezondheid. ‘Ik ben erg benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt binnen en buiten de organisatie. Ik vind het erg positief dat het vanuit de beleving van de cliënt is opgezet en niet vanuit een top down redenering dat wij de oplossing aandragen voor de cliënt. Hierin vinden we erg het belang van de cliënt en zijn wensen/behoeften voorop staan.’

Nieuwsberichten

Ronald Buijs is op 1 juli 2019 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Santé Partners. Met het...
De juiste medicatie op het juiste moment aan de juiste cliënt geven is cruciaal. Daar wil je geen fouten in...
Eerder hebt u kunnen lezen dat Santé Partners de ambitie heeft om in de komende zeven jaar in tien gemeenten...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187