Samenwerking met Jobstap om personeelstekort in de zorg te verminderen

Santé Partners is een samenwerking gestart met integratie- en jobcoachorganisatie Jobstap om talenten van eigen personeel en dat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal te benutten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vermindering van het personeelstekort in de zorg. De samenwerking bestaat uit een onderzoek naar werkdruk en van hieruit functies te differentiëren of te creëren. Op deze manier kijken we naar een optimale inzet van mensen en middelen en verlichten we werkdruk. Uitgangspunt is dat deze banen van toegevoegde waarde zijn voor cliënten. Jobstap helpt ook met het zoeken naar en begeleiden van geschikte kandidaten voor gecreëerde functies.

Bedrijfsscan
Binnen de unit Thuiszorg en Wonen en Behandelen wordt gestart met het onderzoek (bedrijfsscan). Allereerst wordt onderzocht welke interne medewerkers hier een rol in kunnen spelen, vervolgens onderzoeken we of functies kunnen worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt onderzocht welke medewerkers nieuw personeel kunnen begeleiden, zoals zij-instromers of Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-leerlingen. Met deze samenwerking verwacht Santé Partners mooie resultaten te boeken en zich te ontwikkelen als inclusieve zorgaanbieder.

Werving en begeleiding
Indien blijkt dat functies opgesplitst (gecarved) kunnen worden, dan helpt Jobstap mee zoeken naar geschikte kandidaten. De arbeidscoaches vanuit Jobstap begeleiden mensen met een arbeidsbeperking om te ontdekken welke competenties men heeft en hoe ze dit optimaal in kunnen zetten. Bepaalde functies in de zorg kunnen dan ineens tot de mogelijkheden behoren.

Ron Axt, Raad van Bestuur-lid Santé Partners, over deze samenwerking: “Wij zijn een zorgorganisatie voor iedereen, zowel voor klanten als voor medewerkers. Dankzij deze samenwerking helpen we beiden en krijgen we een goed beeld van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt en dringen we op deze manier het personeelstekort terug.”

Ton van Trienen, directeur Jobstap: “De missie van Jobstap is ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt bij te dragen aan de arbeidsmarkt. Voor Santé Partners zijn wij partner om samen met hen het beste uit hun mensen te halen en verborgen talenten weer te laten groeien.”

Eerste resultaten
Medio 2019 verwachten we de eerste positieve resultaten, als uit het onderzoek blijkt dat er functies gecreëerd kunnen worden die de werkdruk verlagen en een bijdrage leveren aan de zorg voor klanten.

 

Nieuwsberichten

Ronald Buijs is op 1 juli 2019 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Santé Partners. Met het...
De juiste medicatie op het juiste moment aan de juiste cliënt geven is cruciaal. Daar wil je geen fouten in...
Eerder hebt u kunnen lezen dat Santé Partners de ambitie heeft om in de komende zeven jaar in tien gemeenten...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187