SMARTER BUILDINGS: slimme gebouwen voor nog betere zorg

Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft de locatie Elisabeth hof van Sante Partners te Culemborg. Sante Partners is een zorgleverancier en actief in het rivierengebied. De locatie is een zogenaamd beschermd wonen locatie met 32 studio’s, waar Sante palliatieve zorg verleend aan clienten met een bepaald stadium van dementie. De vraag die bij deze pilot centraal staat betreft: heeft het gebouw binnenklimaat invloed op de gemoedstoestand van de clienten? Zo ja, hoe groot is die invloed en kan er op worden gestuurd? Het beoogde ideale eindresultaat is een beter te activeren cliënt die minder dwaalt, sloom en overactief is.

Wat gaan we doen?
Om het binnenklimaat te meten worden een aantal studios uitgevoerd met een sensor die de binnenklimaatcondities zoals temperatuur, CO2 en ruimteluchtvochtigheid meten. Deze gegevens worden door Sante Partners gebruikt om vast te stellen of er verschillen zijn in binnenklimaatcondities en of daar een relatie bestaat met de gemoedstoestand van bewoners. Gedurende de pilot worden de sensoren van VTEC in de studios geplaatst. De gegevens van de sensor gaan naar de beveiligde cloud van Simaxx alwaar de analyse van de data wordt gedaan.

Slim gebruik maken van kennis en ervaringen
Binnen het zorgdomein, zeker aangaande dementie, wordt er heelveel onderzoek verricht. Daarbij gaat het naast het ziektebeeld zelf ook om aanpalende zaken zoals de leefomgeving. Het project Guiding Environmentvan de TU Eindhoven onder leiding van professor dr. ir. M. Mohammadi beoogd de ontwikkeling van een leefongeving waar ouderen in een vroege fase van dementie worden gestimuleerd en gefacilitieerd in hun dagelijkse routine als toename van veiligheid en comfort in hun dagelijkse routine. Het doel: een emphatische leefomgeving die volledig anticipeert en zich aanpast naar ouderen met dementie en daarmee mogelijk maakt om langer in hun eigen woning te blijven wonen. De uit dit onderzoek voortgekomen inzichten aangaande de invloedsfactoren op klimaat zijn meegnomen in de configuratie van de sensoren.

Het vervolg
In juni van dit jaar worden de sensoren op de locatie Elisabeth hof geplaatst. Daarna is de verwachting dat van het najaar de eerste resultaten van de meetperiode beschikbaar komen. De belangrijkste vraag die uit de analyse moet worden beantwoord is of er een relatie bestaat tussen binnenklimaat en gemoedstoestand en als die relatie bestaat op welke manier deze positief kan worden beinvloed. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen? Houd onze volgende nieuwsberichten in de gaten.

Nieuwsberichten

Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun...
Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM....

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187