Santé Partners en De Kernen breiden woonzorglocaties De Vaste Burcht en De Eigenwaard uit

Op 8 juli jl. hebben Santé Partners en Woonstichting De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot de uitbreiding van de woonzorglocaties De Vaste Burcht en De Eigenwaard in Rossum. Deze worden vanaf september verbouwd door De Kernen. Hiermee borgt Santé Partners dat zij de komende jaren kwalitatief goede zorg kan blijven bieden.

Aanleiding toenemende behoefte aan woningen inclusief zorg
De Vaste Burcht is in 1998 volgens een toen toekomstgericht concept herbouwd. Afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen in de regelgeving in de zorg geweest. Deze wijzigingen zijn aanleiding geweest opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van het gebouw. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de zorg en de veranderende vraag naar zorg in de maatschappij: meer woningen inclusief zorg.

Uitbreiding ‘wonen met een plus’
Om gereed te zijn voor de toekomst is besloten De Vaste Burcht uit te breiden met enkele woningen voor mensen die wonen met aanvullende dienstverlening. Santé Partners noemt dit wonen met een plus. De plus bestaat bijvoorbeeld uit een gezamenlijk trefpunt voor ontmoeting, activiteiten en de mogelijkheid voor echtparen om zelfstandig te blijven wonen, ook al heeft één van de partners dementie. Hiervoor bieden we binnen de Vaste Burcht dagopvang voor mensen met een zorgvraag.

De Eigenwaard wordt ook uitgebreid en daarmee kan Santé Partners aan de toenemende vraag voldoen naar woningen voor ouderen met dementie. Het aantal appartementen van De Eigenwaard wordt van 14 naar 30 uitgebreid, waarvan in tien appartementen scheiden van wonen en zorg mogelijk is. Ook hier kunnen echtparen wonen waarbij één van de partners dementie in een vergevorderd stadium heeft.

Ron Axt, directeur-bestuurder Santé Partners: “Met de verbouwing van De Vaste Burcht en De Eigenwaard realiseren we toekomstgericht wonen én komen we tegemoet aan de vraag van inwoners van de gemeente. Het past bovendien bij de ambities van Santé Partners om de komende zeven jaar 600 nieuwe zorgwoningen te realiseren.”

Leven, wonen en meedoen zoals bewoners willen
Voor het verbouwen van beide locaties is goed gekeken naar de wensen van de bewoners. Deze wensen zijn vertaald in een plan. In De Eigenwaard ontstaan voor de bewoners meer bewegingsmogelijkheden. Daarnaast komt er een mooie tuin. Bij De Vaste Burcht wordt een volwaardig appartement gebouwd waar mensen die tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen verblijven.

Jan Boot, adjunct-directeur De Kernen: “De Kernen zorgt voor zorgeloos wonen in Rossum, nu en morgen. Daarom hebben we samen gekeken naar wat er vandaag de dag mogelijk is om De Vaste Burcht en De Eigenwaard toekomstbestendig te maken voor de ouder wordende mensen in Rossum en omgeving.”

Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandeling van Santé Partners is van mening dat de bewoner voorop moet staan. “Wij staan ervoor dat mensen zoveel als mogelijk kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. En daarvoor is een diversiteit aan woonconcepten nodig.”

Over Woningstichting de Kernen
Woonstichting De Kernen verhuurt in 35 kernen in de gemeenten Druten, Maasdriel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel 4.500 sociale woningen. Onze visie is ruimte voor mensen. Wij bieden kwalitatief goede en duurzame woonruimte aan verschillende doelgroepen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Een van de doelgroepen bestaat uit mensen met een zorgvraag. En wij bieden ruimte in de vorm van betaalbaarheid en leefbaarheid.

Nieuwsberichten

Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM....
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187