Regionale samenwerking in Platform Zelfredzaam besproken met VWS

Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Om goede, bij voorkeur de beste, zorg voor onze patiënten en cliënten te realiseren, hebben we elkaar nodig. Binnen het platform Zelfredzaam werken we daar al geruime tijd aan. Op 30 augustus jl. was Ernst van Koesveld, waarnemend directeur-generaal van VWS, namens het Platform Zelfredzaam uitgenodigd bij Santé Partners. Veel zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgkantoren en cliëntenvertegenwoordigers uit de regio waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

We spraken met elkaar over de vraagstukken in de regio en de initiatieven die we daarin nemen of hebben genomen. Ook stonden we stil bij de rol van VWS om ons te helpen in de samenwerking met elkaar en de financiers. Netwerksamenwerking is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. De complexheid zit in het begrijpen van elkaars taal. Zorg is als het ware een universeel begrip terwijl er grote verschillen zitten tussen de zorg die geleverd wordt. Denk aan ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, jeugd- en/of ouderenorganisaties. Het is dus logisch dat het tijd vraagt om elkaar goed te begrijpen. Daarnaast is het best ingewikkeld om met meerdere organisaties over een bepaald vraagstuk op één lijn te komen. Iedere organisatie heeft zijn eigen invalshoek en belang. Om daarin de gemeenschappelijke deler en hetzelfde belang voorop te stellen, vraagt ook tijd. We spraken open over onze successen en onze worstelingen. De bijeenkomst was positief; we zijn dichter naar elkaar toegegroeid in ons gezamenlijk belang.

Nieuwsberichten

Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM....
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187