Personeelstekorten in de Zorg onoplosbaar? Santé Partners creëert de oplossing!

Santé Partners, Avans+ en ROC Rivor zijn samen een nieuwe weg ingeslagen om het personeelstekort in de zorg fors te reduceren of zelfs op te lossen. Dit doen zij door een nieuwe vorm van leren te introduceren die flexibel, vraag gestuurd en plaats- en tijd onafhankelijk is. Hiermee wordt het voor zij-instromers en doorstromers binnen de zorg mogelijk om sneller en gemakkelijker een opleidingstraject te doorlopen.

Voldoende en gekwalificeerd personeel aantrekken en houden is een uitdaging waar veel zorgverleners mee te maken hebben. Het onder controle krijgen van de instroom, doorstroom en uitstroom was de aanleiding om de uitdaging op te pakken waarin oplossingen vanuit het verleden niet meer werken.

Toekomstgericht werven en opleiden
Toekomstige medewerkers hebben de mogelijkheid om op ieder gewenst moment te starten met hun eigen leerroute bij Avans+ en ROC Rivor. Ideaal, want deze manier van leren houdt rekening met hun werk- en privé mogelijkheden. Een opleidingstraject bestaat uit een combinatie van verschillende leervormen: face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en social learning. Zo leren toekomstige werknemers op de meest flexibele manier. Hierbij is niet alleen de school de opleider, maar bieden ook bedrijven hun kennis aan.

Vliegende start
Al ruim een half jaar werken Avans⁺ en ROC Rivor met Santé Partners toe naar dit innovatieve opleidingstraject. De doelgroep zijn MBO niveau 2, 3 en 4 zorgprofessionals. Het zijn trajecten voor zij- instromers (doelgroep zonder relevant zorgdiploma) en voor doorstromers (medewerkers van Santé Partners die al in bezit zijn van een zorg gerelateerd diploma). Binnen 4 weken na de start van de eerste wervingsactiviteiten en 2 voorlichtingsbijeenkomsten waar 110 bezoekers op af kwamen, hebben zich 67 zij-instromers gemeld voor sollicitaties. Hiervan zijn er 30 aangenomen die op 18 april a.s. starten met hun opleidingstraject. Allen verschillen van niveau, maar doorlopen gezamenlijk opleidingstrajecten die hen op hun haalbare niveau bekwaam maakt. Door deskundige begeleiding van professionals van Santé Partners (praktijkverbinders) zullen zij direct na hun opleiding ingezet worden.

Uitnodiging aan andere zorgorganisaties
Santé Partners hoopt dat hun innovatieve aanpak andere zorgorganisaties ook aanzet om deze handschoen op te pakken. De zorg heeft vernieuwing en goede medewerkers nodig.

“De zorg is en blijft mensenwerk. Ik realiseer me al langer dat de arbeidsmarkt nieuwe impulsen nodig heeft. En ik ben heel trots dat wij dat nu voor elkaar krijgen. Wat ons betreft organiseren we de arbeidsmarktproblematiek over de schotten van de organisaties heen. Ik nodig andere organisaties van harte uit mee te werken aan deze ontwikkeling.”, geeft Ron Axt, bestuurder Santé Partners aan. “We zijn al gecomplimenteerd door het ministerie van VWS met onze aanpak. Ze zijn zelfs van plan om bij de aftrap in april aanwezig te zijn.”

Wil je ook deelnemen aan dit opleidingstraject? Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://www.werkenbijsantepartners.nl/vacatures/123656-leer-werk-traject-zorg–welzijn. Wij laten dan spoedig weten wanneer het volgende traject start.

Nieuwsberichten

Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM....
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187