Onze organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Mw. Anne-Marie Laeven (voorzitter)
Dhr. Jef Mol

Raad van Toezicht
Naam toezichthouder (Neven)functies Aftredend per Hernoembaar
Dhr. R. Buijs Voorzitter RvB van De Zorgcirkel
Nevenfuncties: vicevoorzitter ActiZ Kerngroep Revalidatie & Herstel en Bestuurslid Stichting Scholing Randstad West
1 juli 2023 ja
Dhr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort Nevenfuncties: RvT Sophia Revalidatie/Rijnland, Voorzitter RvT HU, (Interim-)Voorzitter examencommissie UT Enschede, Voorzitter bestuur StAr (stichting audicienregistratie), Adviesraad Austerlitz Zorgt en lid RvT (particuliere) woningbouwstichting Austerlitz 1 september 2023 ja
Mw. E. (Ellen) Arp-Fischer Manager Behandeldienst/1e geneeskundige bij Beweging 3.0
Nevenfuncties: geen
1 september 2024 ja
Dhr. drs. H.A.M. (Marten) Kroese RA Lid RvB Máxima Medisch Centrum
Nevenfuncties: Voorzitter RvT RIBW Brabant (Tilburg)
1 september 2024 ja

Benieuwd naar de visie op toezicht en toezichtkader van de Raad van Toezicht van Santé Partners, klik dan hier.
De Raad van Toezicht is bereikbaar via het algemene e-mailadres: raadvantoezicht@santepartners.nl.

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187