Onze organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Mw. A.M.W. (Anne-Marie) Laeven, voorzitter

Dhr. J.C.F. (Jef) Mol

Raad van Toezicht
Naam toezichthouder (Neven)functies Aftredend per Hernoembaar
Dhr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort, voorzitter Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Sophia Revalidatie/Rijnland, Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, (Interim-)Voorzitter examencommissie Universiteit Twente, Voorzitter bestuur StAr (stichting audicienregistratie), Adviesraad Austerlitz Zorgt, Lid Raad van Toezicht (particuliere) woningbouwstichting Austerlitz 1 september 2023 ja
Dhr. H.A.M. (Marten) Kroese Lid Raad van Bestuur Máxima Medisch Centrum.
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant (Tilburg)
1 september 2024 ja
Mw. E. (Ellen) Arp-Fischer Manager Behandeldienst/1e geneeskundige bij Beweging 3.0
Nevenfuncties: geen
1 september 2024 ja
Dhr. R.F.A. (Ronald) Buijs Voorzitter RvB van De Zorgcirkel
Nevenfuncties: vicevoorzitter ActiZ Kerngroep Revalidatie & Herstel en Bestuurslid Stichting Scholing Randstad West, Lid Raad van Toezicht Rivas
1 juli 2023 ja

Bekijk de visie op toezicht en toezichtkader van de Raad van Toezicht van Santé Partners.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het algemene e-mailadres: raadvantoezicht@santepartners.nl.

Neem contact op met de Raad van Bestuur via raadvanbestuur@santepartners.nl

 

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187