Onze organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Dhr. E.J. (Edwin) Hummel, voorzitter

Raad van Toezicht
Naam toezichthouder (Neven)functies Aftredend per Hernoembaar

Dhr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort

Met ingang van 1 september 2019 voorzitter

Gepensioneerd

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht en lid Raad van toezicht Sophia Revalidatie/Rijnland (Basalt)

         –            –
Dhr. R. Buijs Voorzitter RvB van De Zorgcirkel
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Kibeo, Vice-voorzitter Actiz Kerngroep Revalidatie & Herstel en Bestuurslid Stichting Scholing Randstad West
1 juli 2023 ja
Mw. M.J. (Martine) Boon Global Head F&A Education and Engagement bij Rabobank
Nevenfuncties: geen
1 september 2020 ja
Mw. M.M. (Myrte) Ferwerda Directeur/bestuurder van de NSOB
Nevenfuncties: geen
1 september 2020 ja

Benieuwd naar de visie op toezicht en toezichtkader van de Raad van Toezicht van Santé Partners, klik dan hier.
De Raad van Toezicht is bereikbaar via het algemene e-mailadres: raadvantoezicht@santepartners.nl.

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187