Onze organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Mw. A.M.W. (Anne-Marie) Laeven, voorzitter

Dhr. J.C.F. (Jef) Mol

Raad van Toezicht
Naam toezichthouder (Neven)functies Aftredend per Hernoembaar
Dhr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort, voorzitter Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Sophia Revalidatie/Rijnland, Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, (Interim-)Voorzitter examencommissie Universiteit Twente, Voorzitter bestuur StAr (stichting audicienregistratie), Adviesraad Austerlitz Zorgt, Lid Raad van Toezicht (particuliere) woningbouwstichting Austerlitz 1 september 2023 ja
Dhr. H.A.M. (Marten) Kroese Lid Raad van Bestuur Máxima Medisch Centrum.
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant (Tilburg)
1 september 2024 ja
Mw. E. (Ellen) Arp-Fischer Manager Behandeldienst/1e geneeskundige bij Beweging 3.0
Nevenfuncties: geen
1 september 2024 ja
Dhr. R.F.A. (Ronald) Buijs Voorzitter RvB van De Zorgcirkel
Nevenfuncties: vicevoorzitter ActiZ Kerngroep Revalidatie & Herstel en Bestuurslid Stichting Scholing Randstad West, Lid Raad van Toezicht Rivas
1 juli 2023 ja

Benieuwd naar de visie op toezicht en toezichtkader van de Raad van Toezicht van Santé Partners, klik dan hier.
De Raad van Toezicht is bereikbaar via het algemene e-mailadres: raadvantoezicht@santepartners.nl.

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187