Onze organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Dhr. R.E. (Ron) Axt, voorzitter

Raad van Toezicht
Naam toezichthouder (Neven)functies Aftredend per Hernoembaar
Mw. E.N. (Esther) Blokzijl Adviseur Blokzijl Interim & Advies Nevenfuncties: geen 31 januari 2019 ja
Mw. D.A.M. (Diny) Koreman Voormalig wethouder en burgemeester, toezichthouder en coach
Nevenfuncties: geen
1 juli 2018 ja
Mw. J.S.D. (Jacqueline) Scheidsbach Directeur Morado – interim management en organisatie advies
Nevenfuncties: MVO adviesraad voor de RvB van het Zuyderland ziekenhuis
31 december 2018 ja
Dhr. J.H.J.G.M. (Jan) Roelofs Raad van bestuur ORO
Nevenfuncties: geen
1 juli 2019 nee
Mw. M.J. (Martine) Boon Global Head F&A Education and Engagement bij Rabobank
Nevenfuncties: geen
1 september 2020 ja
Mw. M.M. (Myrte) Ferwerda Directeur/bestuurder van de NSOB
Nevenfuncties: geen
1 september 2020 ja

Benieuwd naar de visie op toezicht en toezichtkader van de Raad van Toezicht van Santé Partners, klik dan hier.
De Raad van Toezicht is bereikbaar via het algemene e-mailadres: raadvantoezicht@santepartners.nl.

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187