Ons kompas

Onze missie
Het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen.

Onze visie
Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren we de kracht van mensen en dragen we bij aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Onze ambitie
Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als dé samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij, in de lokale omgeving.

Onze kernkwaliteiten
• We verbinden diverse expertises
• We delen onze deskundigheid
• We zijn partner in de wijk
• We werken samen aan een lokale oplossing
• We blijven vernieuwen