golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Leiderschap, governance en management

We werken volgens het principe van coachend leiderschap en nemen verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor verbinding, borging van beleid en verbetering van kwaliteit.

Verpleegkundig leiderschap

We ondersteunen verpleegkundigen om zich verder te professionaliseren en positioneren binnen en buiten de organisatie. Hiervoor is in 2019 een driejarig ontwikkeltraject verpleegkundig leiderschap gestart binnen de thuiszorg. In 2021 is het ontwikkeltraject verbreed naar andere delen van de organisatie waaronder de woonvormen en gaat het traject verder onder de naam professioneel leiderschap. Naast de naam wordt ook de invulling en inhoud van het traject aangepast. De uitwerking hiervan heeft in 2021 vertraging opgelopen als gevolg van corona. De wens bestaat om snel te beginnen met het traject professioneel leiderschap om de puntjes op de i te kunnen zetten in de zorg en medewerkers te behouden.

Door deelname aan het traject professioneel leiderschap willen we EVV-ers meer handvatten bieden om het voortouw te nemen binnen het team en de teamgenoten te stimuleren en ondersteunen. Andere interventies die eigenaarschap binnen de woonvormen promoten, zijn het project ‘In Balans’ en het inzetten van teamcoaches (zie verbeteringen implementeren).

 

 

Kernteams

Op alle locaties wordt sinds 2021 gewerkt met kleinere teams, ook wel kernteams genoemd. Binnen een aantal woonvormen werd al gewerkt met een vast team per acht bewoners. Op locaties waar dit nog niet gebruikelijk was, zijn kernteams ingericht. Bewoners zien door de kernteams minder verschillende medewerkers, er zijn meer vertrouwde gezichten. Medewerkers nemen op hun beurt binnen het kernteam meer verantwoordelijkheid. Ze hebben meer moed om andere paden te bewandelen en weten meer van de bewoners waardoor de zorg warmer is. Binnen kernteams is maatwerk makkelijker te realiseren.

Kernteams

Verbeteringen implementeren

In 2021 is het project 'Samen in Balans' gestart op twee locaties. In het kader van Samen in Balans onderzoeken teamleden knelpunten binnen het eigen team. Omdat medewerkers zelf de oplossingen bedenken, is de kans op een succesvolle implementatie groot. Onderwerpen die in 2021 op de agenda van Samen in Balans stonden, waren bijvoorbeeld (zeggenschap over) roostering en communicatie. Een voorbeeld van een succesvolle oplossing was de invoering van het koffiemoment om 9.00 uur. Even stoom afblazen, af en toe iets delen ‘Het maakt dat je het werk beter aankunt’. Medewerkers ervaren in Samen in Balans dat hun mening er toe doet. Dat de Raad van Bestuur aanschuift bij een teamoverleg om met hen in gesprek te gaan, brengt eveneens waardering en geeft vertrouwen.

De Eigenwaard heeft een hectisch en veelbewogen jaar achter de rug. De locatie is twee keer zo groot geworden en er waren wisselingen in het management. In de EVV overleggen (1x in de 6 weken) worden afspraken gemaakt en de doorgeleiding van afspraken door EVV’ers naar het team en implementatie van afspraken gaat steeds beter. Er zal in 2022 meer ruimte zijn om gewenste  verbeteringen te implementeren.