golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Gebruik van informatie

We maken gebruik van diverse informatiebronnen om de zorg te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Eén van de informatiebronnen is de halfjaarlijkse evaluatie met bewoners. In gesprek met de bewoner en/of mantelzorg wordt de geleverde zorg en begeleiding geëvalueerd. Ook wordt dan gevraagd naar de cliënttevredenheid en de NPS (Net Promotor Score). Deze informatie wordt ingevoerd in het digitale dossier. Hier wordt op organisatie- en locatieniveau ieder kwartaal naar gekeken om zo de kwaliteit van de zorg waar nodig te verbeteren.

Tevredenheidsonderzoek voor bewoners

In 2021 hebben we een extern meetbureau gevraagd om telefonisch onze bewoners en/of mantelzorg te benaderen om met hen hun ervaringen met onze zorg en begeleiding te bespreken. We hebben van bijna 50% van onze bewoners en/of mantelzorg antwoord op onze vragen mogen ontvangen. Een groot deel van de antwoorden is met toestemming doorgestuurd naar Zorgkaart Nederland. Er zijn op Zorgkaart Nederland in 2021 zodoende 100 nieuwe waarderingen geplaatst over onze woonvormen met een gemiddeld cijfer van 8.5. Daar zijn we trots op!. Een overzicht van de uitkomsten van de metingen van verschillende indicatoren is opgenomen onder het tabblad 'overzichten'.

Door Zorgkaart Nederland kunnen mensen die mogelijk interesse hebben om op een van onze locaties te komen wonen, actuele ervaringen van anderen lezen. De opgehaalde informatie geeft ons inzicht in waar we in de organisatie onze zorg en ondersteuning kunnen verbeteren dan wel optimaliseren. In samenspraak met de familie- en thuisraden pakken we dat op.