golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Gebruik van hulpbronnen

Naast het bieden van zorg en ondersteuning in een veilige woonomgeving zijn er tal van hulpbronnen die worden ingezet om de zorg en ondersteuning aan onze bewoners te verbeteren. Denk hierbij aan verschillende technologische hulpbronnen, zoals de inzet van domotica en sensortechnologie, maar ook het gebruik van een belevingstafel en verschillende robots.

Slim incontinentiemateriaal

We hebben besloten in 2021 niet verder te gaan met de implementatie van slim incontinentie­materiaal. Vanuit een van de projecten van Radicaal Vernieuwen kwam voort dat de  businesscase op dit moment onvoldoende is: er moeten veel meer organisaties aan meedoen wil de prijs van het materiaal dalen. We hebben besloten daar voorlopig op te wachten.

Radicale Vernieuwing Zorg

In 2021 waren we aangesloten bij het actieteam vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van bewoners. In dit team hebben we samen met 13 andere zorgorganisaties onderzocht hoe de Wet Zorg en Dwang maximaal kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk van bewoners. Uit deze werkgroep zijn verschillende adviezen gekomen met als hoofdadvies:

  • Laat de leefwereld van bewoners, naasten en medewerkers de basis zijn van alle acties rond de Wet Zorg en Dwang.
  • Zorg dat levensgeluk, vrijheid en veiligheid het vertrekpunt zijn en centraal staan.

Er zijn algemene adviezen over het stappenplan, insluiting, verpleegkundig specialist, onafhankelijk deskundige en rapportage en registratie gegeven. We gingen concreet aan de slag met de voorbereiding voor het invoeren van leefcirkels binnen onze locaties en brachten enkele werkbezoeken bij andere organisaties die hier verder mee zijn. Dat leerde ons dat leefcirkels goed toepasbaar zijn binnen grote locaties, maar binnen de kleinschalige woonvormen van Sante Partners niet de meerwaarde voor vrijheid van de bewoners hebben waar we op hoopten.

Actieteam ‘Over de domeinen heen’

Het actieteam over de domeinen heen is een team wat bestaat uit verschillende afgevaardigden van de thuiszorg, sociaal domein en wonen en behandeling. Het doel van het team is om overstijgend te werken voor mensen met dementie in de regio Culemborg. Samenwerken door in de verschillende fasen elkaars kennis te delen en elkaar waar nodig te ondersteunen en aan te vullen.

Een voorbeeld is de verbinding tussen de begeleider thuis en de intramurale verpleegkundige geriatrie gerontologie waarbij zij samen kijken hoe een bewoner die zorg weigert en op de wachtlijst van de locatie staat vooraf kan wennen aan de locatie door korte bezoekjes te brengen en deel te nemen aan activiteiten. Hierdoor is de stap naar een woonvorm minder groot omdat de omgeving al een beetje bekend is.