golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Cijfers

We geven op deze pagina de cijfers van de verdeling in zorgprofiel per leeftijdscategorie van alle cliënten die in een van de kleinschalige woonvormen van Santé Partners wonen, een totaaloverzicht van wat de uitkomsten waren van de metingen op de kwaliteitsindicatoren basisveiligheid in 2021, de personeelssamenstelling van Santé Partners in 2021 en de cliënttevredenheid over de zorg en ondersteuning binnen onze woonlocaties.

Zorgprofiel per leeftijdscategorie

Onderstaande tabel toont de verdeling in zorgprofiel per leeftijdscategorie van alle cliënten, die in een van de kleinschalige woonvormen van Santé Partners wonen. Een zorgprofiel beschrijft de ondersteuning of zorg, die een cliënt nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt welk zorgprofiel toegekend wordt op basis van de ingediende zorgaanvraag. Er zijn zeven zorgprofielen voor wonen (en behandeling) VV 4 tot en met 10. Hoe hoger het cijfer van het zorgprofiel, hoe meer zorg er nodig is.

Afbeelding

Kwaliteitsindicatoren

Hieronder laten we in een totaaloverzicht zien wat de uitkomsten waren van de metingen op de kwaliteitsindicatoren basisveiligheid in 2021. Alle locaties leverden gegevens aan over drie verplichte indicatoren basisveiligheid: Advanced care planning (ACP), bespreken medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en drinken. In afstemming met de cliëntenraad voegden we hier de indicatoren decubitus en continentie aan toe zodat een goed beeld ontstaat over het geheel van de indicatoren basisveiligheid.  

Afbeelding

Personeelssamenstelling

In onderstaande tabel staat informatie over de personeelssamenstelling van Santé Partners in 2021 (ten opzichte van 2020 en de landelijke gemiddelden van 2020). De ontwikkelingen binnen onze formatie volgen we binnen de afdeling ondersteund door de afdeling HR. Terugdringen van verzuim en strategische personeelsplanning staat dit en volgend jaar met prioriteit op de agenda.

Afbeelding

Gebruik van informatie

We maken gebruik van diverse informatiebronnen om de zorg te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Eén van de informatiebronnen is de halfjaarlijkse evaluatie met bewoners. In gesprek met de bewoner en/of mantelzorg wordt de geleverde zorg en begeleiding geëvalueerd. Ook wordt dan gevraagd naar de klanttevredenheid en de NPS (Net Promotor Score). Deze informatie wordt ingevoerd in het digitale dossier. Hier wordt op organisatie- en locatieniveau ieder kwartaal naar gekeken om zo de kwaliteit van de zorg waar nodig te verbeteren.

 

Bewonerstevredenheidsonderzoek

In 2021 hebben we een extern meetbureau gevraagd om telefonisch onze bewoners en/of mantelzorg te benaderen om met hen hun ervaringen met onze zorg en begeleiding te bespreken. We hebben van bijna 50% van onze bewoners en/of mantelzorg antwoord op onze vragen mogen ontvangen. Een groot deel van de antwoorden is met toestemming doorgestuurd naar Zorgkaart Nederland. Er zijn op Zorgkaart Nederland in 2021 zodoende 100 nieuwe waarderingen geplaatst over onze woonvormen met een gemiddeld cijfer van 8.5. Daar zijn we trots op!

Afbeelding