Jongerenwerk en maatschappelijke activiteiten inwoners Westervoort geborgd

Vanaf 1 januari 2021 neemt Santé Partners de maatschappelijke activiteiten en het jongerenwerk van Stichting Kulturhus Westervoort over. Santé Partners zet deze activiteiten voort in samenhang met de activiteiten van Mikado (onderdeel van Santé partners). “We borgen hiermee de continuïteit van het jongerenwerk en de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Westervoort. Zeker in een crisis als deze is dat nodig, aldus Edwin Hummel, voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners.” Op 22 december ondertekenden de gemeente Westervoort en Santé Partners een overeenkomst om dit welzijnswerk voor inwoners van Westervoort voort te zetten.

Continuïteit voor Westervoortse inwoners essentieel
Eind maart gaf het bestuur van Stichting Kulturhus Westervoort de gemeente te kennen dat zij haar opdracht niet kon voortzetten. Gemeente en SKW hebben samen intensief gewerkt aan een oplossing met als uitgangspunt zorgvuldigheid en continuïteit  voor de Westervoortse inwoners. Santé Partners is bereid tot uitvoeren van het jongerenwerk en de maatschappelijke activiteiten.

Vertrouwde gezichten blijven
De medewerkers verbonden aan de activiteiten gaan mee over naar Santé Partners evenals vrijwilligers. Santé Partners wenst de activiteiten voort te zetten op de manier zoals inwoners van Westervoort dat gewend zijn en met dezelfde vertrouwde gezichten. Zo zal het beweegteam en Creon haar werkzaamheden vanuit Mikado gaan voortzetten. Al vele jaren maakt Mikado werk van het welzijn van jong en oud in de gemeente Westervoort. Met veel verschillende activiteiten en diensten ondersteunen zij nu al Westervoortse verenigingen en buurtinitiatieven.

Zonder vrijwilligers geen activiteiten
Ook Mikado hecht belang aan en is gewend om te werken met vrijwilligers. Op dit moment voert Santé Partners/Mikado gesprekken met de vrijwilligers van SKW om te bekijken hoe ze de activiteiten voor de inwoners door kunnen laten gaan en op welke locaties ze deze gaan aanbieden.

José Verlaan, gebiedsmanager voor Westervoort Santé Partners/Mikado: “Vrijwilligers doen waardevol werk. We ervaren nu al grote inzet, betrokkenheid, kennis en enthousiasme bij deze groep vrijwilligers.

Gemeente neemt beheer van de Nieuwhof over
Per augustus 2020 is de gemeente al gedeeltelijk en vanaf 1 januari 2021 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Nieuwhof. De Nieuwhof krijgt de functie van een bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw is alleen bestemd voor vaste huurders. Incidentele huur of tijdelijk gebruik is niet meer mogelijk. Wél blijft de sporthal beschikbaar voor verenigingen en scholen. Het contact zal hiervoor via de gemeente verlopen.

Leave a Reply