Innovatieve wondzorg
in Rivierenland

Huisartsen, Ziekenhuis Rivierenland, STMR en apotheken in Rivierenland vormen met zorgverzekeraar Menzis een Wondexpertise Netwerk en werken samen intensief aan de zorg voor complexe wonden.

Zorgaanbieders in Rivierenland hebben met zorgverzekeraar Menzis een Wondexpertise Netwerk opgezet. De huisartsen, Ziekenhuis Rivierenland, thuiszorgorganisatie STMR (door de fusie met Vitras nu Santé Partners) en de apothekers werken in het netwerk intensief samen aan de zorg voor complexe wonden. Het doel is om de gemiddelde genezingsduur voor wonden zoals ulcus cruris en diabetes voetulcera met bijna een maand te verminderen. Dit levert voor mensen die aan dergelijke wonden lijden een forse verbetering van hun kwaliteit van leven op.

Sneller signaleren, sneller behandelen, sneller genezen
In het Wondexpertise Netwerk worden complexe wonden eerder dan voorheen gesignaleerd door de huisarts of door de wijkverpleging. Dankzij deze vroegsignalering kan adequate behandeling ook eerder starten. Daarvoor zijn verpleegkundig specialisten toegevoegd aan het netwerk. Zij stellen de diagnose en maken het behandelplan. De huisarts en de wijkverpleging zijn daarbij betrokken en leveren wondfoto’s en andere patiëntinformatie.
De uitvoering van de wondbehandeling gebeurt zoveel mogelijk in de thuissituatie, door een verpleegkundige van het wijkteam. Alleen indien er (mogelijk) sprake is van onderliggend lijden, gaat de patiënt nog naar het ziekenhuis voor (poliklinische)behandeling. De verpleegkundig specialist monitort het hele genezingsproces en past zo nodig het behandelplan aan in overleg met de huisarts en het wijkteam. Dankzij deze actieve regie kan de wond sneller genezen.

Besparen van kosten
De aanpak van het Wondexpertise Netwerk levert niet alleen kwaliteit van leven op, maar bespaart ook zorgkosten. Omdat de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden afneemt, hebben wondpatiënten minder lang thuiszorg nodig. Ook gebruiken zij minder verbandmateriaal. De betrokken apothekers zijn voortdurend alert op het formularium voor wondzorgmateriaal. Waar mogelijk, worden goedkopere generieke middelen gebruikt of kostenbesparend innovatief materiaal. Omdat de meeste zorg in de thuissituatie plaatsvindt, kan het aantal consulten bij de huisarts afnemen. Dankzij de aanpak wordt onnodig bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. In de toekomst vindt zo mogelijk ook substitutie van wondzorg van het ziekenhuis naar de 1ste lijn plaats.

Wondexpertise Netwerk open voor andere zorgaanbieders
Ook andere zorgaanbieders kunnen zich aansluiten bij het Wondexpertise Netwerk. Het netwerk staat open voor huisartsen uit aanpalende HAP-regio’s. Aanbieders van wijkverpleging zijn eveneens welkom als zij aan de met de zorgverzekeraars afgesproken kwaliteitscriteria willen voldoen. Het Wondexpertise Netwerk heeft de opdracht om de deskundigheid op gebied van wondzorg te bevorderen. Van de aangesloten partners en ook van nieuwe toetreders.

Nieuwsberichten

Santé Partners is voorbereid op een verdere verspreiding van het coronavirus. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM....
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige...