Initiatief om zij-instromers aan te trekken, is succesvol!

We staan met elkaar voor een enorme uitdaging! Momenteel is er een chronisch tekort aan mensen die werkzaam zijn in de zorg. Nu werken een op zeven werkende mensen in de zorg en in 2040 moeten dit een op vier werkenden zijn om alle zorg te kunnen leveren die nodig is.
Santé Partners wil meer zij-instromers aantrekken én behouden voor de zorg door buiten de gebaande kaders op te leiden. Samen met Avans+ en ROC Rivor zijn we gestart met een nieuwe leerweg voor zij-instromers, een opleiding op maat met intensieve begeleiding en zonder verplichte urennorm. In april 2019 is de eerste groep zij-instromers gestart en in januari 2020 start er weer een nieuwe groep. Uit het aantal nieuwe aanmeldingen blijkt dat er enorm veel interesse is! Hierdoor krijgen wij onze personeelsformatie beter op orde en kunnen we onze cliënten de beste zorg blijven bieden!

Opbrengst
Onderzoek onder leerlingen (nieuwe leerweg vergeleken met traditionele BBL-opleiding) en wijkverpleegkundigen in de teams laat zien dat de nieuwe leerweg bijdraagt aan vier belangrijke doelen. De nieuwe opleiding:

  1. Trekt meer zij-instromers aan voor de zorg: de opleiding is dé reden om voor Santé Partners te kiezen en de overstap naar de zorg te maken.
  2. Kweekt ambassadeurs voor de zorg en Santé Partners: studenten voelen zich zowel mentaal als praktisch erg gesteund. Dit komt ook omdat we praktijkverbinders inzetten. Zij zijn de schakel tussen een team, de docenten en de leerling. Ook de manier van lesgeven spreekt erg aan. Ze raden dit traject en Santé Partners als werkgever aan anderen aan!
  3. Verlaagt de druk op de werkvloer: teams voelen zich ontlast doordat de begeleiding niet alleen op hun schouders rust, maar ook op die van de praktijkverbinder. Dit is extra van belang omdat de werkdruk in de teams als hoog wordt ervaren. We hebben zelfs leerlingen kunnen plaatsen bij teams die graag een leerling wilden verwelkomen, maar niet voldoende capaciteit hadden voor de begeleiding.
  4. Stoomt zij-instromers sneller klaar om productief te werken: er is een betere aansluiting van de theorie op de praktijk. De teams zijn tevreden over hoe snel de zij-instromers kunnen meedraaien in het team.

Deze nieuwe leerweg biedt dus veel meer kansen dan regulier onderwijs. Vaak zijn subsidies mogelijk voor opleidingen. Deze zijn voor deze nieuwe leerweg amper van toepassing. Daardoor is een reguliere opleiding BBL bij een ROC goedkoper. Uit onze businesscase blijkt echter dat deze nieuwe manier van opleiden zelfs zónder subsidie rendabel is! Daarnaast heeft deze leerweg als groot voordeel dat wanneer een leerling vroegtijdig uitvalt, deze leerplek zonder extra kosten opgevuld kan worden door een andere leerling. De businesscase is voor geïnteresseerden beschikbaar.

Ambitie
De langeretermijndoelstelling van deze samenwerking is om voortdurend gepersonaliseerd op te kunnen leiden en te ontwikkelen zodat we het arbeidstekort impactvol verminderen of zelfs oplossen. Onze ambities gaan veel verder dan alleen zij-instroom. We willen natuurlijk ook onze huidige collega’s de kans bieden om zich vanuit eigen wensen en behoeften te blijven ontwikkelen.

Vervolg
Wij kunnen dit niet alleen. Door onze positieve ervaringen te delen met andere organisaties willen we samen de arbeidsmarktproblematiek aanpakken. Samenwerking levert een grotere impact op, zo staan er ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals klaar om het zorgvak uit te (blijven) oefenen. Meer weten? Neem contact op met Jennifer de Boer, communicatie-adviseur (werkgevers)merk via jdeboer@santepartners.nl

Nieuwsberichten

Vanaf 1 juni 2020 start Santé Partners (STMR en Vitras) samen met collega zorgorganisaties Icare, Opella en Vilente, Huisartsen Gelderse...
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187