In een groep sta je nooit alleen!

In groepswerk ontmoet je andere mensen die eenzelfde soort probleem hebben. Het kan een hele opluchting zijn om te merken, dat je niet de enige bent die ergens mee zit. In een groep kun je van elkaar leren en elkaar steunen.

Het fijne en unieke van groepswerk is dat de groepen erg divers zijn en dat je mag zijn wie je bent, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of afkomst. De ontdekking dat je niet de enige bent die een bepaald probleem heeft, werkt heel positief. In het groepswerk wordt er niet alleen maar gepraat. Ze doen ook oefeningen en werken in sub-groepjes of duo’s. Met werkvormen en een programma stemmen ze altijd af op wat bij de groep past. De deskundige begeleiding zorgt er samen met de deelnemers voor dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan en dat er een veilig en stimulerend leerklimaat ontstaat. In een groep sta je nooit alleen!

Dat bewijst de totstandkoming van de film des te meer. In een projectgroep met Santé Partners, Versa Welzijn, Sociaal Werk Nederland en Sterker sociaal werk is deze film ontwikkeld. Het bijzondere is dat de film gemaakt is met ervaringsdeskundigen/echte cliënten. Die elkaar toen nog niet kenden, maar door die draaidag zijn deze cliënten opnieuw over een drempel gestapt. Daardoor konden zij oprecht en geloofwaardig vertellen welke twijfels en drempels zij ervoeren bij de start van de groep en wat het hen uiteindelijk heeft opgeleverd.

Wil je zien wat het groepswerk voor jou kan betekenen? Kijk dan hieronder naar de film ‘De kracht van Groepswerk’.

Nieuwsberichten

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige...
Deelnemen aan een groep van het Maatschappelijk Werk kan een prettige manier zijn om ervaringen te delen, van elkaar te...
Ronald Buijs is op 1 juli 2019 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht van Santé Partners. Met het...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187