Eerste woningen toekomst ambitie Santé Partners gepland

Eerder hebt u kunnen lezen dat Santé Partners de ambitie heeft om in de komende zeven jaar in tien gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland voor 600 cliënten zorgwoningen te realiseren. De 600 woningen maken deel uit van de overeenkomst die wij vorig jaar met FAME en Syntrus Achmea sloten. Deze woningen worden ontwikkeld voor mensen met een intensieve zorgvraag. Met trots laten we u weten dat we samen met Woonlinie in Zaltbommel bezig zijn met de planontwikkeling van 50 tot 60 plaatsen voor beschermd wonen voor mensen met een intensieve zorgvraag.

In twee van onze huidige locaties, De Eigenwaard en De Vaste Burcht in Rossum, is gestart met een gefaseerde verbouwing. In De Vaste Burcht komt het accent nog meer op wonen te liggen. Het aantal algemene ruimtes verminderen we in het voordeel van vier nieuwe woningen en een mooiere en betere voorziening voor kortdurend verblijf (of respijtzorg). De Eigenwaard breiden we uit van 14 naar 30 woningen. De Eigenwaard blijft zich richten op mensen met dementie. Tien van deze woningen zijn volwaardige appartementen waarbij bewoning door echtparen mogelijk is. Ook is scheiden van wonen en zorg mogelijk. Dit kan financieel interessant zijn voor mensen omdat ze dan een lagere eigen bijdrage betalen. Er komen twee huiskamers bij en de bewegingsruimte voor bewoners wordt zowel binnen als buiten een stuk groter, bovendien komt er een mooie belevingstuin.

Nieuwsberichten

Vanaf 1 juni 2020 start Santé Partners (STMR en Vitras) samen met collega zorgorganisaties Icare, Opella en Vilente, Huisartsen Gelderse...
Het is ons doel om u de zorg te blijven geven die u van ons gewend bent. Op dit moment...
Vanuit onze merken Vitras en STMR zijn we er voor inwoners en cliënten als zij zich zorgen maken over hun...

Postadres
Santé Partners
Postbus 6063
4000 HB Tiel

Telefoonnummer
0344 – 679300

KvK-nummer 41060187