Category

Geen categorie
Kwaliteitskeurmerken toegekend aan thuiszorgteams, woonzorglocatie, sociaal werk en personenalarmering
Read More
Zorgorganisatie Santé Partners, vermogensbeheerder Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan handen ineen.
Read More
Er komt een speciaal coördinatiepunt om de ouderenzorg in de regio Zuidoost Utrecht beter te stroomlijnen. Dat zijn 18 organisaties en gemeenten gisteren overeengekomen in het Diakonessenhuis is Zeist.
Read More
We gaan onderzoeken of door functiedifferentiatie banen gecreëerd kunnen worden die werkdruk verlichten en waarde toevoegen voor cliënten.
Read More
Vijf pilotteams uit Zorg, Sociaal Domein en een team Ondersteunende Diensten gaan dit jaar met het gedachtegoed en tevens gespreks-instrument ‘Positieve Gezondheid’ aan de slag.
Read More
In aanvulling op de vele mooie diensten biedt Santé Partners via de Ledenservice van STMR en ‘Vitras bij u thuis’ nu ook de dienst aanvullende mantelzorg en particuliere huishoudelijke hulp.
Read More
Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gaan samen verpleegkundigen op leiden.  De hbo bachelor voltijd Verpleegkunde volgen zij in Ede, voor alle stages kunnen zij terecht bij ZRT, STMR, SZR en Zorgcentra De Betuwe.
Read More
Iedereen kan bijdragen aan de samenleving, is daarbij onze gezamenlijke visie. We versterken wijken en zetten inwoners in hun kracht door hen op weg te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor problemen in hun dagelijks leven.
Read More
Op 1 mei j.l. opende Santé Partners een tweede locatie voor dagbesteding voor mensen met o.a. dementie én hun mantelzorgers.
Read More
1 2 3 4 5