Category

Geen categorie
Afgelopen week zijn de Vaste Burcht en de Eigenwaard officieel heropend na een flinke verbouwing. Het aantal appartementen voor mensen met dementie is verdubbeld. Hiermee kan Santé Partners aan de toenemende vraag voldoen naar woningen voor ouderen met dementie. Er zijn ook 10 appartementen bij gekomen waar het scheiden van wonen en zorg mogelijk is....
Read More
Santé Partners neemt dagbesteding Sociëteit de Boulevard van Warande in Zeist over. Santé Partners gaat deze activiteiten voortzetten vanuit haar ontmoetingscentra in samenhang met de bestaande dienstverlening binnen de gemeente Zeist. “We vinden het belangrijk dat deze dagbesteding behouden blijft voor inwoners van Zeist. Santé Partners heeft al diverse ontmoetingscentra in Zeist onder de merknaam...
Read More
Santé Partners zoekt een lid raad van toezicht met portefeuille strategisch innovatief ondernemerschap. De raad van toezicht van Santé Partners bestaat nu uit vier leden en wordt uitgebreid naar vijf leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van Santé Partners....
Read More
In onze Ontmoetingscentra in Nieuwegein, Houten en Zeist zingen mensen met dementie samen met hun mantelzorgers en vrijwilligers in een koor. Samen zingen is gezellig en ontspannend en vermindert angst, pijn en stress. Een heel mooi initiatief dus! RTV Utrecht publiceerde een heel mooi artikel over het koor in Nieuwegein, de Geinse Wijsjes. In het artikel...
Read More
Betere begeleiding voor de cliënt en naasten én een betere samenwerking tussen de professionals op het gebied van dementie. Deze doelstellingen zijn onder andere te vinden in het meerjarenplan dat veertien samenwerkende partijen in de regio ‘s-Hertogenbosch Bommelerwaard hebben opgeleverd. De samenwerking is bekrachtigd in een nieuw convenant dat gesloten is tussen de partijen die...
Read More
“Een van onze grootste vrijheden is dat we kunnen kiezen hoe we op de dingen reageren” Onderwerp: Hoe corona een beroep doet op veerkracht.   In het eerste online Alzheimercafé Nieuwegein staan we stil bij de invloed van corona op het welbevinden van mensen met dementie. GZ-psycholoog Margot Holweg zal ons meer vertellen over de...
Read More
“Ik wist niet dat ik het in mij had” riep een van de deelnemers aan de Talentgroep tijdens de schilderles van Daphne Ritzen van Het Kunstenhuis. Dagelijks verzorgt het Ontmoetingscentrum Zeist van Santé Partners een dagbesteding voor deelnemers aan de Talentgroep. Deze  groep deelnemers bevindt zich voornamelijk in de eerste fase van dementie. Zij hebben...
Read More
Het Ontmoetingscentrum Zeist Helicon opent per 20 mei op de donder- en zaterdagen haar deuren van 13:00 – 19:00 uur (incl. warme avondmaaltijd). Aanbod op maat Anno 2021 trachten wij steeds meer maatwerk te bieden en rekening te houden met de wensen en behoeften van onze cliënten. Niet iedereen staat graag vroeg op en niet...
Read More
Vanaf 1 januari 2021 neemt Santé Partners de maatschappelijke activiteiten en het jongerenwerk van Stichting Kulturhus Westervoort over. Santé Partners zet deze activiteiten voort in samenhang met de activiteiten van Mikado (onderdeel van Santé partners). “We borgen hiermee de continuïteit van het jongerenwerk en de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Westervoort. Zeker in een...
Read More
Samenwerking thuiszorgorganisaties met Ambulancezorg Gelderland-Midden Zeven thuiszorgorganisaties in de regio Arnhem gaan vanaf 1 juli intensief samenwerken met Ambulancezorg Gelderland-Midden. Het gaat in deze samenwerking om de acute zorg in de nacht. De thuiszorgorganisaties werken al een tijd intensief samen in de regio op het gebied van ongeplande verpleegkundige nachtzorg. Al snel kwam de samenwerking...
Read More
1 2 3 6