By

Ellen Melis
Met ingang van 14 oktober 2019 verwelkomt Santé Partners Margje Mahler als nieuwe directeur Zorg. Per 1 september jl. is Atie Gelderloos gestart als directeur voor het Sociaal Domein.
Read More
Mantelzorg betekent: zorgen, liefde, elkaar helpen. Het betekent ook dat je je moet openstellen voor de hulp van een ander. Van 5 oktober t/m 30 november 2019 vindt de tentoonstelling Mantel der Liefde plaats in De Cultuurfabriek in Veenendaal.
Read More
Voor deze netwerkbijeenkomst is Ernst van Koesveld, wnd. directeur-generaal van het ministerie van VWS uitgenodigd. Ernst van Koesveld is de opvolger van Kees van der Burg die per 1 september jl. de overstap maakt naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gesprek wordt geleid door Ron Axt, voorzitter van de raad van bestuur van...
Read More
6 september jl. spraken we minister De Jonge over het meest optimale en gewenste proces voor de registratie en declaratie voor de extramurale zorg op basis van de nieuwe registratiestandaard (zorgplan = planning = realisatie).
Read More
In Nederland maken steeds meer mensen overdag gebruik van thuiszorg. Bijvoorbeeld na een ziekenhuis-opname of bij een (langdurige) ziekte. Daarnaast zijn er steeds meer senioren, die ondanks een beperking in het dagelijks leven, langer thuis wonen dankzij de thuiszorg die zij ontvangen. Deze cliënten kunnen in de nacht plotseling zorg nodig hebben.
Read More
Op 8 juli jl. hebben Santé Partners en Woonstichting De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend…
Read More
Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft de locatie Elisabeth hof van Sante Partners te Culemborg.
Read More
Op dinsdag 26 maart is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. Meer dan 100 partners, waaronder Santé Partners, hebben een convenant ondertekend.
Read More
Kwaliteitskeurmerken toegekend aan thuiszorgteams, woonzorglocatie, sociaal werk en personenalarmering
Read More
Zorgorganisatie Santé Partners, vermogensbeheerder Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan handen ineen.
Read More
1 2 3